Blogi ja uutiset

Rekrytoinnin asian­tuntija­blogit

Ihmisten johtaja ja innostaja

Osaajat esille artikkelisarja esittelee anonyymisti ammattilaisia, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia uralleen. Esittelyiden tarkoituksena on tuoda esille maistiaisia heidän kokemuksestaan ja tavoitteistaan, sekä luoda yhteys osaajien ja yritysten välille. Osaajaprofiilit on luotu yhteistyössä esittelyissä mukana olevien ammattilaisten kanssa.

Yhtä lailla, kuin on olemassa piilotyöpaikkoja, on myös piilo-osaajia. Haluan osaajaprofiilien julkaisujen avulla olla mahdollistamassa talenttien ja työpaikkojen yhdistämisessä matalalla kynnyksellä.

Tässä artikkelissa esittelen teille vahvan liiketoiminnan ja ihmisten johtajan, jonka kansainvälinen kokemus on omiaan organisaatioille, jotka hakevat modernia johtamiskokemusta ja Agile Lean Leadershipia. Olkaa hyvät.

GLOBAL SERVICES OPERATIONS CHAMPION | STRATEGIC BUSINESS & HR LEADERSHIP | OPERATIONAL DEVELOPMENT, MANAGEMENT AND CHANGE PROGRAMS ON CORPORATE LEVEL | ORGANISATION AND BUSINESS DEVELOPMENT  | AGILE-LEAN LEADERSHIP

HALUTUT ROOLIT

Parhaimmillaan rooleissa, joissa voi johtaa sekä liiketoimintaa että ihmisiä. Molemmista on vahva Leadership kokemus. Kansainvälinen yritys, dynaaminen ympäristö, mutta myös esim. julkishallinto, johon osaamiseni on hyvinkin siirrettävissä. Unelmarooleja olisivat esimerkiksi Ohjelma-johtaja, Strategia- ja kehitysjohtaja, Muutosjohtaja, Osaamisen johtaja (Talent Management., Learning), HR-johtaja, Yksikönjohtaja.

Työhöni on aina kuulunut uuden luominen/pilotointi. Olipa kyse suunnittelusta, palvelutoimituksista, johtamisesta, käytännöistä, osaamisen kehittämisestä, resurssoinneista, prosesseista, metodeista, työympäristöstä tai mistä hyvänsä. Olen aina valmis joko hyppäämään tuntemattomaan tai jo kovaa vauhtia liikkuvaan junaan isossakin matriisiorganisaatiossa, ad hoc, jos on tarpeen, josta on näyttöjä.  Professionals Have No Fear!

YDINOSAAMINEN

Vahvuuksiani ovat ohjelma-, ja muutosjohtamisen lisäksi, asioiden loppuunsaattaminen, riskien hallinta, sidosryhmätyö, viestintä ja neuvottelutaidot, strateginen ja operatiivinen johtaminen, palveluosaaminen. Lisäksi mm. prosessien kehitys, Design Thinking ja asiakasyhteistyö asiakasprojekteissa. HR puolella: Globaalit HR prosessit, HR Delivery, HRD sekä strategisten HR SME alueiden kehitys ja johto. Toisaalta organisaatioiden kehitys sekä sisäiset parannusohjelmat ja johtamisjärjestelmät globaalisti. Poikkihallinnollinen yhteistyö, tiimityö, vuorovaikutustaidot ja Leadership. Mitä en osaa, sen opettelen.
Olen asiakas- ja ratkaisukeskeinen, utelias ja innostun haasteista, yhteistyöstä yli siilojen sekä ketteristä ratkaisuista. Yhdessä tekemällä ja kokeilemalla olen oppinut parhaiten. Olen johtanut muutosta/kehitystä/osaamista/Srategista HR:ää asiantuntijatiimeissä, verkostoissa ja kv. johtoryhmissä isossa globaalissa matriisiorganisaatiossa. Tällaiset haasteet edellyttävät itsensä johtamista, jatkuvaa oman osaamisen kehitystä, tiimityötä ja uusia metodeja. Customer and Solution Focused Agile & Lean Driver.

Palveluliiketoiminnassa ja asiantuntijaorganisaatioissa elintärkeää ovat niin henkilöstön osaaminen, tiedon jakaminen, poikkihallinnollinen yhteistyö/tiimityö kuin toiminnan jatkuva kehittäminen. Lisäarvoa tuottavat digitalisaatio, automaatio, läpinäkyvyys, läpimenoajat, asiakastyytyväisyys, kustannussäästöt ja yhä enemmän ratkaisujen vaikuttavuus. Näissä olen vahva tulosten tekijä. Mottona: Know your numbers.
 
Olen tehnyt (muutos)työtä johtoryhmien ja tiimien kanssa, jotka istuvat kaikilla aikavyöhykkeillä. Työhöni on sisältynyt paljon matkustamista, vähemmän viimeisten vuosien aikana etäkokoustyökalujen kehityttyä. Yhteistä muutoksissa on ollut rohkeus, kokeilunhalu ja tarve saavuttaa jotain mullistavaa, ylittää asiakkaan odotukset ja parantaa toimintaa jatkuvasti vastaamaan markkinoiden odotuksia. Managing Change.

TOIMIALA

Alalla ei niin väliä, ICT ympäristöstä tulen itse ja kansainvälinen johtamisosaamiseni tuo euroja juurikin sinne viivan alle. Olen muuntautumiskykyinen ja joustava, kunhan tehtävä on haastava ja mielenkiintoinen.
Haluaisin olla avuksi kasvuyrityksille, sillä viihdyn erinomaisesti hektisessä ja jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Toisaalta näen suuren tarpeen myös julkisen hallinnon puolella. Siellä, vielä enemmän, työn murros tuo omat haasteensa. Uutena ympäristönä sekin kiinnostaa minua. Isot kehitys- tai muutosohjelmat, kaiken kaikkiaan työ yrityskulttuurin ja ihmisten johtamisen ja osaamisen parissa kiinnostaa. Niitäkään ei tehdä ilman projekti- tai muutosohjelmaosaamista, jotka ovat ydinosaamistani sisältäen riskienhallinnan ja sidosryhmätyöskentelyn, viestinnän ym. Minulla on visio ja paljon ideoita siitä, miten lamasta noustaan uuteen kasvuun. Toisaalta miten julkisen hallinnon tehoja ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä. Tämä edellyttää tietysti pikkuisen diversiteetin hyväksymistä. Kaikkien ei tarvitse omata ihan samaa urapolkua ja kokemusta, vaan olisi hyötyä, jos ne olisivat hyvinkin erilaiset.

Diversity Creates Outstanding Performance and Results.

TOIMIALUE

Pk-seutu, matkustusvalmius on hyvä. Etä- ja virtuaalijohtamiskokemus isosta matriisiorganisaatiosta.

KIINNOSTAVAT ORGANISAATIOT

Globaalit toimijat, kasvuyritykset, Helsingin kaupunki, muut isot yksityiset tai julkishallinnon uudet, modernia johtamiskokemusta ja Leadership:iä hakevat organisaatiot.

TAVOITTEET

Minua motivoi, ohjaa ja ajaa eteenpäin näkyvien vaikuttavien tulosten saavuttaminen, operatiivisen toiminnan kehittäminen, jatkuva uuden oppiminen ja itsensä haastaminen, mutta myös kollegojen ja tiimien valmentaminen sekä poikkihallinnollisten ratkaisujen ja synergioiden löytäminen. Olen avoimen toimintakulttuurin, luottamuksen, dialogin, johdetun itseohjautuvuuden, valmentavan esimiesjohtamisen, vuorovaikutteisuuden sekä selkeän johtamisjärjestelmän aktiivinen puolestapuhuja ja toimija. Drive for Results and Synergies Cross Silos.

Yhteinen suunta, tavoitteet ja strategiat ovat kaiken lähtökohta. Kun osataan vastata kysymyksiin mitä tehdään, kenelle, miksi ja mitkä arvot ohjaavat toimintaamme ollaan jo pitkällä. Kun nämä ovat kaikille selvät, tulokset puhuvat puolestaan.  
Find Your Purpose and Added Value - Exceed Expectations. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä minuun, saatan teidät yhteiseen keskusteluun.
elina.liikka@rekrytointitalli.fi
Puh. 040 1612474
 

+ Viimeisimmät postaukset

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin markkinakatsaus, 4/2024, kesä.

Ohjauskorot alkoivat laskea. Mikä vaikutus tällä on eri aloille?

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin uutiskirje 3/2024, toukokuu

Taloudessa alkaa näkyä positiivista virettä, rekrytointimarkkinat vielä odottelevat

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin markkinakatsaus, vuosi 2024, toukokuu

Rekrytointimarkkinoilla vieläkin odottava tunnelma

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointi ja Peliteoria: tekoäly ja hakemuspeli

Tekoälyn autuutta niin rekrytoijan kuin hakijoiden puolelta on ylistetty. Tosiasiassa se teettää vaan lisää töitä.

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin uutiskirje, 2/2024, maaliskuu

Rekrytointimarkkinoilla yhä odottava tunnelma

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita