Toimialat

Rekrytointitalli & teollisuus ja suunnittelu

Lisätiedot ja myynti: Mikko Kaikkonen Alan hakijat: Tina Dahlgren

Rekrytointi & headhunting teollisuuden ja suunnittelun markkinoilla

Suomen korkea koulutustaso ja etenkin insinööri­painotteinen koulutus on osittain teollisuuden sanelemaa. Myös teollisuudessa vahva digitalisoitumisen kasvu näkyy painotuksena rekrytoinneissa. Näin ollen perinteiset teollisuus­yritykset saattavat olla monesti samoilla apajilla esim. ohjelmisto­talojen kanssa rekrytoinneissa.

Tutustu toimialoihin »

Teolli­suuden ja teolli­suuden palve­luiden työ­markkinat

Suomi on perinteisesti ollut teollisuus­vetoinen talous, mutta vuosi­kymmenien varrella teollisuuden osuus koko BKT:sta on tasaisesti vähentynyt. Nykyään teollisuus vastaa välittömästi n. 15 prosentista Suomen BKT:sta, välillisesti isommasta.

Huomioitavaa on kuitenkin teollisuuden palveluiden, esim. tietoteknis-, kehitys-, huolto- ja asennustoiminnan, vuosien varrella kasvanut osuus sekä tietenkin se, että Suomen viennistä valtaosa on teollisuus­tuotteita. Koska Suomi on ns. jälkisyklinen talous, myös teollisuuden ja teollisuuden palveluiden työmarkkinat reagoivat pienellä viiveellä maailman­talouden käännöksiin.

Vastaavasti suunnittelupuolella ollaan myös suhdanteista riippuvaisa, mutta esim. infrarakentaminen (ja suunnittelu) voi olla myös vastasyklistä. Teollisuus, kiinteistö­rakentaminen ja infrarakentaminen ovat merkit­tävimmät työllistäjät suunnittelupuolella, mutta esim. palvelu­muotoilu on ollut nousevana trendinä jo jonkin aikaa.

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut teolli­suuden ja suunnittelualan markki­noilla

Rekrytointitallin tarjoamat ratkaisut vaihtelevat teollisuuden ja teollisuus­palveluiden alalla. Useimmiten olemme mukana esihenkilö- tai asiantuntija­tason rekrytoinneissa, jolloin tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointi­takuun rekrytointeihimme.

Tälläkin alalla usein käytetään soveltuvuus­arviointeja lisätieto­lähteenä rekrytoinnissa. Käyttämämme MPA-testi antaa myös hyödyllistä tietoa henkilön pereh­dytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Muun muassa näihin rooleihin olemme rekrytoineet osaajia teollisuuden alalle

Tuotantopäällikkö, Rakennus­automaatio­ammattilainen, Huoltoinsinööri-/teknikko, Ohjelmoija, Projektipäällikkö, LVI-suunnittelija, Model Checker, Kartoittaja, Asentaja, Palvelumuotoilija, Asiakaspalvelu- ja liike­toiminta­koordinaattori, Myyntipäällikkö,

Suosituimmat palvelumme teollisuus- ja teollisuus­palveluiden alalla

Headhunt
Ilmoitushaku
Soveltuvuus­arviointi

Refe­renssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja mm. seuraaville yrityksille:

Electrolux Professional, Kaiko, Säätölaitehuolto, Remion, Voyantic, Mectalent, Conseptas, Erteco Rubber&Plastic AB,  PQR, Neopoint, Solibri

Sievi Hyvinvointitilat Oy & Rekrytointitalli

"Rekrytointitallin huolellinen pohjatyö auttaa valtavasti päätöksen tekemisessä"

Hoivarakentamiseen keskittynyt Sievi Hyvinvointitilat Oy on kasvuyritys, joka hakee parhaillaankin useita uusia osaajia Rekrytointitallin avulla ja kehittää koko rekrytointi­prosessiaan kumppanin sparrauksella. Yhteistyö on kannattanut alalla, jolla kilpailu parhaista osaajista on kovaa.

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita