Rekrytointi & headhunting IT- ja data-analytiikka-alalla

Rekrytointitavat IT-alalla ovat hyvin moninaiset. Vasta­valmistuneet lähettävät hakemuksia ja kokeneemmat henkilöt vaihtavat työpaikkaa lähinnä omien verkostojensa ja headhuntereiden kautta. IT-alalla on myös ominaista hyvin erilaiset työ­voimaratkaisut. Yritys voi valita IT-kehitys­projektiinsa joko suoran palkkauksen, freelancerin, kokonaisen projektitoimituksen tai vaikkapa kokonaan ulkoistetun IT:n.

Huolimatta suuresta työvoiman kysynnästä palkkakehitys on pysynyt suhteellisen maltillisena ja vahvasti prog­ressiivisen verotuksen maassa työnantajat pyrkivätkin houkuttelemaan osaajia mm. kehitys­mahdollisuuksilla ja ilma­piirillä. Myös projektien kestot ja niihin liittyvä epävarmuus johtaa siihen, että liikkuvuutta alalla on verrattain paljon – monesti jopa siten, että työn­tekijälle on tärkeämpi mielen­kiintoinen projekti kuin mielen­kiintoinen työnantaja.

Koska kysyntä IT-osaajista on erittäin kovaa, niin rekrytointi­päätöksiä tehdään kiireen takia välillä puolin ja toisin vajavaisin tiedoin.

IT-alalla on useita rooleja, joissa työvoiman kysyntä vaihtelee roimasti. Kovan luokan ohjelmistosuunnittelija (sopivalla tech stackillä) on aina kysyttyä työvoimaa, kun taas "web-kehittäjät" eivät teknologian tullessa kaikkien ulottuville olekaan enää niin kysyttyä työvoimaa. Vastaavasti taas data-analytiikka on viime vuosina noussut yhä merkittävämmäksi toimeksi ja yhä enemmän data-analyytikoilta odotetaan nykyään ainakin jonkinasteisia ohjelmointitaitoja.

 

Lue markkinakatsauksistamme tarkemmin, missä toimialalla mennään juuri nyt.

 

Tutustu toimialoihin »

IT-alan työmarkkinat

Työmarkkinat ovat IT-alalla tunnetusti käyneet kuumina jo pitkään ja yritykset joutuvat todella kilpailemaan työvoimasta. IT-alan työn­tekijät ja yritykset voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään:

  • Niihin, jotka tekevät omaa tuotetta
  • Niihin, jotka toimivat konsult­teina muissa yrityk­sissä.

 

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut

Rekrytointi­tallilla on monen­tyyppisiä ratkaisuja IT-alalla. Tyypillinen toimeksiantomme on headhunt-projekti, joihin usein saattaa liittyy työnantajakuvan tai itse rekrytointi­prosessin sparrausta. Emme myöskään väheksy ilmoitushaun tuomia mahdollisuuksia, sillä vähäisemmän työkokemuksen osaajilla saattaa usein olla osaamista nimenomaan viimeistä huutoa olevasta teknologiasta.

Etenkin ulkomaisilla rekrytointi­konsulteilla on tapana toimia siten, että he keräävät osaajien cv:itä ja myyvät osaajia rekrytoiville yrityksille. Me Rekrytointi­tallilla edustamme aina asiakas­yritystämme. Toimintamme on läpinäkyvää, laadukasta ja pitkäjänteistä rekrytointi­palvelua lyhyttähtäimisen palkkion­metsästyksen sijaan, mikä lähtö­kohtaisesti luo molemmin­puolisen luottamuksen niin asiakas­yritystemme kuin työpaikkaa vaihtavien kanssa. Tällä toimintatavalla pyrimme varmistamaan, että osaajien työsuhde asiakas­yrityksissämme on toivotun pitkä, mikä on kaikkien osapuolten etu. Annamme 12 kuukauden rekrytointi­takuun rekrytointeihimme. Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

Muun muassa näihin rooleihin olemme rekrytoineet osaajia.

Ohjelmisto­kehittäjät (front, back, full stack), IT-arkkitehdit, projekti­päälliköt, testaus­automaatio-osaajat, Research Analyst, Data-analyytikko, Data Scientist (AI), Senior Developer for R&D

Suosituimmat palvelumme IT-alalla

  • Headhunt
  • Ilmoitushaku
  • Työnantajakuvan kehitys (kk-laskutusperustainen)

Referenssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja muun muassa seuraaville yrityksille:

PHZ Full Stack, Reactron Technologies, Amban Nordic, Aplicom, Asio Data, Congrid, Helpten, Rajobit, Reactron Technologies, Remion, Solibri, Success Clinic, Aula Research, Value Clinic

Sievi Hyvinvointitilat Oy & Rekrytointitalli

"Rekrytointitallin huolellinen pohjatyö auttaa valtavasti päätöksen tekemisessä"

Hoivarakentamiseen keskittynyt Sievi Hyvinvointitilat Oy on kasvuyritys, joka hakee parhaillaankin useita uusia osaajia Rekrytointitallin avulla ja kehittää koko rekrytointi­prosessiaan kumppanin sparrauksella. Yhteistyö on kannattanut alalla, jolla kilpailu parhaista osaajista on kovaa.

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita