Rekrytointitalli – vastuullinen rekrytointi- ja suorahakukumppani

 

Eettinen ohjeistuksemme

Eettinen ohjeistuksemme pohjautuu arvoihimme: Asiantuntijuus – Älykäs toiminta – Työnteon hauskuus. Jaamme eettisen ohjeistuksemme viiteen eri kategoriaan: liikesuhteisiin, rekrytointiprosessiin, henkilökuntaan, lakeihin ja                                    kestävään kehitykseen.

 

Liikesuhteet

Odotamme asiakasyrityksiltämme korkeaa eettisyttä ja lakien puitteissa toimimista niin liiketoiminnassa kuin rekrytoinnissa. Rekrytoinnissa eettisyyttä edustaa avoimuus, rehellisyys, syrjimättömyys ja työntekijöiden hyvinvointi.

Toisin kuin monella muulla alalla, rekrytointialalla palvelun ”lopputuote” on ihminen, jonka lopullinen toiminta ei ole meidän käsissä. Emme voi antaa täysiä lupauksia valittavan henkilön toiminnasta. Sen sijaan huolehdimme, että teemme työmme niin laadukkaasti ja kattavasti kuin lakien ja asetusten mukaan on mahdollista. Annamme työllemme 12 kuukauden takuun. Edustamme yritysasiakastamme ja toimimme kaikissa tilanteissa maksavan asiakkaamme etujen mukaisesti.

Käytännön ohjeistus: Toimin avoimesti, läpinäkyvästi, rehellisesti ja kunnioittavasti yritysasiakkaitamme kohtaan. En anna katteettomia lupauksia rekrytoinnin onnistumisesta vaan tuon asiantuntijuuteni esiin. Huolehdin, että asiakkaani myös on tietoinen laeista, käytännöistä, yhdenmukaisuusperiaatteista sekä psykologisista vinoumista rekrytointitilanteissa.

 

Rekrytointiprosessi

Huolehdimme, että rekrytointiprosessi on yhdenmukainen ja kunnioittava kaikkia ehdokkaita kohtaan. Välineitä huolellisen rekrytointiprosessin suunnitteluun ovat esimerkiksi strukturointi, anonymiteetti ja psykometriikka.

Käytännön ohjeistus: Sitoudun eettiseen toimintaan rekrytoinneissa: Olen asiantuntija. Olen avoin, rehellinen ja läpinäkyvä toiminnassani. Kunnioitan kaikkia osapuolia. En suosi tuttujani, en ota vastaan lahjuksia tai lupauksia. En ohjaa ehdokkaiden käytöstä toimeksiantaja-asiakkaani vastaisesti.

 

Henkilökunta

Rekytointitallin henkilökunta on saanut työhönsä huolellisen koulutuksen ja perehdytyksen. Meille on erityisen tärkeää, että aikaresurssit ovat riittävät huolellisen, ammattitaitoisen työn tekemiseen. Palkkarakenteemme on vahvasti kuukausipalkkainen, jotta onnistumisen aiheuttama henkinen kuormitus ei haittaa laadukasta työntekoa.

Käytännön ohjeistus: Pidän huolta, että esihenkilölläni on ajantasainen tieto niin oman työni suorittamiseen liittyvistä ajallisista kuin muistakin resursseista. Pyrin tuomaan huoleni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa esiin.

 

Lait

Rekrytointialalla noudatettavassa lainsäädännössä etenkin henkilön tietoja koskevat lait ja sääntely ovat keskiössä. Rekrytointitallilla on asianmukaiset työkalut sekä erillinen ohjeistus tietojen käsittelyä varten. Tietosuojaseloste

Käytännön ohjeistus: Pidän huolta, että noudatan lakia ja lain henkeä kaikissa tapauksissa. En hanki ehdokkaista tietoja lainvastaisesti ja käsittelen kaikkea saamaani tietoa GDPR-ohjeistuksen mukaisesti.

 

Kestävä kehitys

Rekrytontitalli on sitoutunut kestävään kehitykseen. Virtuaalihaastattelut, sähköinen dokumentointi ja 95-prosenttinen etätyöskentely pitävät Rekrytointitallin hiilijalanjäljen hyvin matalana.

Käytännön ohjeistus: En liikennöi tarpeettomasti, enkä odota ehdokkailtakaan sitä: Pyrin tekemään tapaamiset virtuaalisesti. Mikäli matkustamiselle tarve, pyrin suosimaan joukkoliikennevälineitä.

 

 

Lisätiedot:

Mikko Kaikkonen, toimitusjohtaja

0405773768

mikko.kaikkonen@rekrytointitalli.fi

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita