Toimialat

Rekrytointitalli & myynti & markkinointi

Lisätiedot ja myynti: Mikko Kaikkonen Myyntialan hakijat: Elina Liikka

Myynti- ja markkinointialan rekrytointi & headhunting yrityksille

Myyjät tuovat rahat taloon. Siksi on olennaista, että myynnissä on aina a) motivoituneet ja b) osaavat henkilöt. Nämä kaksi elementtiä luovat sen pohjan, jota yritys lähtee ratkomaan mietti­essään uuden henkilön palkkaamista.

Myynnin ominaisluonteen vuoksi työpaikan vaihtamisesta kiinnostuneita henkilöitä on markkinoilla verrattain paljon, isompi kysymys on se, onko tarjottu myyntirooli houkutteleva. Tarjotun työpaikan sekä työnantajan tunnettuuden mukaan rekrytointi voi olla joko ilmoitushakuun perustuvaa tai sitten headhunt-tyyppistä eli suorakontaktointia.

Myyjien rekrytoinnissa konsulttien käyttäminen on yleistä. Rekrytointi­tallin tavoitteena on aina ohjata sopiva osaaja asiakasyrityksemme pitkäaikaiseen palvelukseen.

Markkinoinnissa palveluita tarjoavien yritysten ja yritysten sisäisten markkinointi­yksiköiden rekrytointi on kaksi aivan eri asiaa. Markki­nointialan yritysten rekrytointi perustuu pitkälti verkostoihin (seniorit) tai harjoittelija­järjestelmään (juniorit). Yritysten sisäisen markkinointi­yksikön rekrytointi perustuu taasen vahvasti ilmoitushakuun tai headhuntiin, joissa yrityksen usein käyttävät rekrytointi­konsultteja.

Markkinointiala kokonai­suutena on hyvässä asemassa sen suhteen, että yleisesti työ­markkinoilla markkinointi­uraa pidetään mielekkäänä työurana, jolloin esim. pysyvyy­dessä ei ole valtavia haasteita. Työvoiman tarjontaa alalla on suhteellisen paljon ja etenkin isoilla, tunnetuilla yritys­brändeillä on runsauden­pula osaavista työntekijöistä. Kuitenkin alan kiivas­tahtisuus luo asetelman, jossa parhaiden osaajien kärki on suhteellisen kapea.

 

Tutustu toimialoihin »

Myyntialan työ­markkinat

Myyntiä ja markkinointia ei voi samalla tavalla pitää omina aloinaan kuin muita esittelemiämme toimialoja, mutta pidämme sitä niin tärkeänä ja kaikkiin aloihin liittyvänä, että käsittelemme sitä kuin omia toimialoja.

Myyntirooleja on hyvin, hyvin laaja kirjo ja itse myynnin määrittelykin vaihtelee jo oman aikakautensa trendin mukaan. Jako B2B- ja B2C-myynnin välillä on yleinen, mutta yksittäisen myyjän urapolkua ajatellen näissä molemmissa on paljon samoja elementtejä.

Myös myyntiala on muuttunut ja myyntiroolit pirsta­loituneet digitali­saation sekä myös sosiaalisen median myötä. Yksittäisen B2B-myyjän työn menestyk­sekkään suorittamisen pystyy rakentamaan hyvin eri elementeistä kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, saatikka kaksikymmentä. Samoin on lisääntynyt ajattelu, että myynti kuuluu olennaisena elementtinä muidenkin kuin itse myynti­henkilöiden työnkuvaan.

Ihmisten kohtaaminen pysyy keskiössä

Kaikkien uusien myyntiä lisäävien ja tehostavien työkalujen kehittyessä on kuitenkin aina hyvä muistaa, että myyntityö on ihmisten kohtaamista. Siksi myyjille ja myyntijohtajille tulee jatkossakin olemaan kysyntää.

Trendeinä B2B-myynnissä ja markkinoinnissa viime vuosina ovat nostaneet päätään:

  • Verkostojen ja vuorovaikutteisuuden käyttö mm. sosiaalisessa mediassa
  • Digitalisaatio, inbound
  • Datan kasvu, mittaaminen ja hyödyntäminen
  • Myynti- ja markkinointikanavien pirstaloituminen

Myyjän urapolut ovat usein suhteellisen värikkäitä, sillä yksittäisen myyjän ”elinkaari” yrityksessä on eri­näisistä syistä ennemmin joitain vuosia kuin esim. vuosikymmeniä. Myyjän onnistuminen työssään on usein myös vahvemmin konteksti­sidonnaista kuin vaikkapa logistiikka-alan työntekijän. Markkinointiosaajien urapolku puolestaan on keskimäärin hieman vakiintuneempi.

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut

Myyjän rekrytointia miettiessä käymme asiakaan kanssa usein aina ensin läpi sen, miksi yritys on kiinnostava uudelle myynti­henkilölle ja minkälaisia elementeistä koostuu sopivan / sopivien myyjien profiili ko. rooliin. Roolia voidaan muokata tämän keskustelun pohjalta. Lisäksi painotamme perehdytys­prosessin onnistumista. Käyttämämme MPA-testi antaa hyödyl­listä tietoa itse rekrytointi­päätöksen lisäksi henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointi­takuun rekrytoin­teihimme.

Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Rekrytoimme teille osaajan »

Muun muassa näihin rooleihin olemme rekrytoineet osaajia

Myynti­päällikkö, Myymälä­päällikkö, Asiakkuus­päällikkö, KAM, Markkinointi­päällikkö, Digitaalisen markki­noinnin päällikkö, Markkinointi­assistentti, Markkinointi­koordinaattori, New Business Manager, Myyntiedustaja, Myynnin vauhdittaja, Keittiömyyjä, B2B-etäasiakas­päällikkö

Suosituimmat palvelumme myyntialalla

Ilmoitushaku
Headhunt
Soveltuvuus­arviointi

Referenssimme

Olemme toteuttaneet myynnin ja markkinoinnin rekrytointeja muun muassa seuraaville yrityksille:

Wulff Oyj, Ruohonjuuri Oy, Sievi Hyvinvointitilat Oy, FinSoffat Oy, Imperial Brands Finland Oy, Remion Oy, Admincontrol Oy, Telko Oy, Aplicom Oy, Helpten Oy, HTH, NBO – New Business Office Oy, Mectalent Oy, Value Clinic Oy, Kuopion Saana, Salibandyliitto ry, Voyantic Oy

Reactron Technologies Oy & Rekrytointitalli

"Olemme löytäneet samanlaisen, hyvänhenkisen sparrauskumppanin"

Reactron Technologies on nuori ja kasvava, vuonna 2019 perustettu ohjelmisto­yhtiö, jonka missiona on toimia start-up-, ja kasvu­yritysten teknologia­kumppanina ja kasvun tukena. Yhteistyössä Rekrytointitallin kanssa pureuduttiin rekrytointiin ja työnantaja­mielikuvaan liittyviin haasteisiin.

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita