Rekrytointi & headhunting kiinteistö- ja rakennusalalla

Toimitila-alalla työvoiman määrä on suhteellisen rajattu, samoin yritysten määrä. Alan sisäisten verkostojen käyttö rekrytoitaessa sekä uusia uramahdollisuuksia hakiessa on hyvin yleistä. Korkea­kouluista valmistuneet työllistyvät yleisesti ottaen nopeasti. Palkkataso toimitila-alalla on yleisesti korkeampi kuin monilla muilla aloilla. Huolimatta alan vahvasta kansain­välistymisestä ulkomaisen työvoiman osuus on pysynyt hyvin matalana.

Tutustu toimialoihin »

Rakennus- ja toimitila-alan työmarkkinat

”Rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon osallistuu joka viides Suomen työl­lisistä. Rakentamisessa ja kiinteistön­pidossa sekä niihin liittyvissä palveluissa työskentelee kaikkiaan noin 520 000 henkilöä. Klusteri on suurin työl­listäjä Suomessa.” (Lähde: RT)

Kiinteistö- ja rakennusala ovat hyvin pirstaloituneet. Tässä käsittelemme lähinnä toimitiloihin ja isompiin rakennushankkeisiin liittyviä asiantuntija- ja esimies­tason rekrytointeja, joissa osaaja­markkinat ovat suhteellisen rajatut.

Rakennusala on hyvin suhdanneherkkä ala. Suhdanteen huipulla työvoiman kysyntä on hyvinkin voimakasta, sillä yksittäiseen rakennus­hankkeeseen sijoitettu pääoma on usein kymmeniä – joskus jopa satoja – miljoonia euroja. Tiukkaan aika­taulutetuissa ja ketjutetuissa hankkeissa nimenomaan osaavan esimies- ja asiantuntijatason osaajien pula saattaa koitua projektien pullon­kaulaksi, ja siksi yritykset haluavat nykyisin pitää osaajistaan kiinni myös laskevassa suhdanteessa. Merkillepantavaa on, että yhä vahvemmin digitali­saation myötä rakennusalalla entistä merkit­tävämmiksi toimijoiksi ovat nousemassa ohjelmistoja ja automatiikkaa tuovat ohjelmisto­talot.

Kiinteistöissä toimitila-ala ja sitä tukevien toimijoiden määrä ovat kahtena viime vuosikymmenenä kokeneet ison mullistuksen ulkomaisten toimijoiden tullessa Suomeen ja markkinoiden kansainvälis­tyttyä vauhdikkaasti:

  • 2000-luvun alussa isojen kiinteistö­transaktioiden (yli M€ kaupoissa) volyymi oli vuositasolla n. 2mrd euroa.
  • 2017 puhkesi 10mrd euron raja.
  • Tänä aikana ulkomaisten toimijoiden osuus kaupoissa on noussut käytännössä nollasta n. 50-60 prosenttiin.
  • Tätä kautta mm. kiinteistö­johtamisen, varallisuuden­hoidon ja kaupan­käynnin palveluita ja yrityksiä on kehittynyt tässä ajassa huomattavasti.
Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut

Rekrytointitallilla on monen­tyyppisiä asiakas­kohtaisia ratkaisuja rakennus- ja toimitila-alalla. Tyypillinen toimeksiantomme on hiljaisuudessa tehtävä headhunt-projekti. Riippuen tehtävä­kuvasta ja potentiaalisten osaajien määrästä haettavaan tehtävään myös ilmoitushaut ovat useasti osoittaneet toimivuutensa. Annamme 12 kuukauden rekry­tointitakuun rekry­tointeihimme.

Tälläkin alalla usein käytetään soveltuvuus­arviointeja lisätieto­lähteenä rekrytoinnissa. Käyttämämme MPA-testi antaa myös hyödyl­listä tietoa henkilön perehdy­tystä ja kehitystä suunniteltaessa. Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Muun muassa näihin rooleihin olemme rekrytoineet osaajia

Vastaava työnjohtaja, Director, Projekti­päällikkö, Business park manager, Property manager, Vuokraus­päällikkö, Rakennus­automaatio­ammattilainen, Palveluvastaava, Myyntipäällikkö, Asiakas­palveluinsinööri, HR-päällikkö, Hyvin­vointi­rakentamisen myynti­päällikkö, Laskenta­päällikkö, Hanke­kehittäjä, Projekti­myyjä

Suosituimmat palvelumme rakennus- ja toimitila-alalla

Headhunt
Ilmoitushaku
Soveltuvuusarviointi

Referenssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja muun muassa seuraaville yrityksille:

YIT, JLL Finland, Congrid, Lähiputki-yhtiöt, Keraneon, Solibri, Sievi Hyvinvointitilat, Sievi Asunnot, Sievi Element, Sievitalo

Sievi Hyvinvointitilat Oy & Rekrytointitalli

"Rekrytointitallin huolellinen pohjatyö auttaa valtavasti päätöksen tekemisessä"

Hoivarakentamiseen keskittynyt Sievi Hyvinvointitilat Oy on kasvuyritys, joka hakee parhaillaankin useita uusia osaajia Rekrytointitallin avulla ja kehittää koko rekrytointi­prosessiaan kumppanin sparrauksella. Yhteistyö on kannattanut alalla, jolla kilpailu parhaista osaajista on kovaa.

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita