Myyntialan rekrytointi & headhunting yrityksille

Myyjät tuovat rahat taloon. Siksi on olennaista, että myynnissä on aina a) motivoituneet ja b) osaavat henkilöt. Nämä kaksi elementtiä luovat sen pohjan, jota yritys lähtee ratkomaan mietti­essään uuden henkilön palkkaamista.

Myynnin ominaisluonteen vuoksi työpaikan vaihtamisesta kiinnostuneita henkilöitä on markkinoilla verrattain paljon, isompi kysymys on se, onko tarjottu myyntirooli houkutteleva. Tarjotun työpaikan sekä työnantajan tunnettuuden mukaan rekrytointi voi olla joko ilmoitushakuun perustuvaa tai sitten headhunt-tyyppistä eli suorakontaktointia.

Myyjien rekrytoinnissa konsulttien käyttäminen on yleistä. Rekrytointi­tallin tavoitteena on aina ohjata sopiva osaaja asiakasyrityksemme pitkäaikaiseen palvelukseen.

Tutustu toimialoihin »

Myyntialan työ­markkinat

Myyntiä ei voi samalla tavalla pitää omana alanaan kuin muita esittelemiämme toimialoja, mutta pidämme sitä niin tärkeänä ja kaikkiin aloihin liittyvänä, että käsittelemme sitä kuin omaa toimialaa.

Myyntirooleja on hyvin, hyvin laaja kirjo ja itse myynnin määrittelykin vaihtelee jo oman aikakautensa trendin mukaan. Jako B2B- ja B2C-myynnin välillä on yleinen, mutta yksittäisen myyjän urapolkua ajatellen näissä molemmissa on paljon samoja elementtejä.

Myös myyntiala on muuttunut ja myyntiroolit pirsta­loituneet digitali­saation sekä myös sosiaalisen median myötä. Yksittäisen B2B-myyjän työn menestyk­sekkään suorittamisen pystyy rakentamaan hyvin eri elementeistä kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, saatikka kaksikymmentä. Samoin on lisääntynyt ajattelu, että myynti kuuluu olennaisena elementtinä muidenkin kuin itse myynti­henkilöiden työnkuvaan.

Ihmisten kohtaaminen pysyy keskiössä

Kaikkien uusien myyntiä lisäävien ja tehostavien työkalujen kehittyessä on kuitenkin aina hyvä muistaa, että myyntityö on ihmisten kohtaamista. Siksi myyjille ja myyntijohtajille tulee jatkossakin olemaan kysyntää.

Trendeinä B2B-myynnissä viime vuosina ovat nostaneet päätään:

  • Verkostojen käyttö mm. sosiaalisessa mediassa
  • Digitalisaatio, inbound
  • Datan kasvu ja hyödyntäminen
  • Myyntikanavien pirstaloituminen

Myyjän urapolut ovat usein suhteellisen värikkäitä, sillä yksittäisen myyjän ”elinkaari” yrityksessä on eri­näisistä syistä ennemmin joitain vuosia kuin esim. vuosikymmeniä. Myyjän onnistuminen työssään on usein myös vahvemmin konteksti­sidonnaista kuin vaikkapa logistiikka-alan työntekijän.

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut

Myyjän rekrytointia miettiessä käymme asiakaan kanssa usein aina ensin läpi sen, miksi yritys on kiinnostava uudelle myynti­henkilölle ja minkälaisia elementeistä koostuu sopivan / sopivien myyjien profiili ko. rooliin. Roolia voidaan muokata tämän keskustelun pohjalta. Lisäksi painotamme perehdytys­prosessin onnistumista. Käyttämämme MPA-testi antaa hyödyl­listä tietoa itse rekrytointi­päätöksen lisäksi henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointi­takuun rekrytoin­teihimme.

Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Rekrytoimme teille osaajan »

Suosituimmat palvelumme myyntialalla

Myynti­päällikkö, Myymälä­päällikkö, Asiakkuus­päällikkö, New Business Manager, Myyntiedustaja, Myynnin vauhdittaja, Keittiömyyjä, B2B-etäasiakas­päällikkö

Suosituimmat palvelumme myyntialalla

Ilmoitushaku
Headhunt
Soveltuvuus­arviointi

Referenssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja muun muassa seuraaville yrityksille:

Wulff Oyj, Ruohonjuuri Oy, Remion Oy, Imperial Brands Finland Oy, Admincontrol Oy, Telko Oy, Aplicom Oy, Helpten Oy, HTH, NBO – New Business Office Oy, Mectalent Oy, Value Clinic Oy, Kuopion Saana, Salibandyliitto ry

NBO & Rekrytointitalli

"Kumppani auttoi meitä säästämään aikaa ja kohdentamaan sen ydintoimintaamme"

Modernin ratkaisumyynnin kumppani NBO tarvitsi ketterää osaajaa rekrytointiin. Rekrytointitallin avulla NBO löysi puolessa vuodessa useita uusia B2B-myynnin asiantuntijoita 

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita