top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi myynnin toimialalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

Myyntialan työmarkkinat

Myyntiä ei voi samalla tavalla pitää omana alanaan kuin muita esittelemiämme toimialoja, mutta pidämme sitä niin tärkeänä ja kaikkiin aloihin liittyvänä, että käsittelemme sitä kuin omaa toimialaa.

Myyntirooleja on hyvin, hyvin laaja kirjo ja itse myynnin määrittelykin vaihtelee jo oman aikakautensa trendin mukaan. Jako B2B- ja B2C-myynnin välillä on yleinen, mutta yksittäisen myyjän urapolkua ajatellen näissä molemmissa on paljon samoja elementtejä. 

Myös myyntiala on muuttunut ja myyntiroolit pirstaloituneet digitalisaation sekä myös sosiaalisen median myötä. Yksittäisen B2B-myyjän työn menestyksekkään suorittamisen pystyy rakentamaan hyvin eri elementeistä kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, saatikka kaksikymmentä. Samoin on lisääntynyt ajattelu, että myynti kuuluu olennaisena elementtinä muidenkin kuin itse myyntihenkilöiden työnkuvaan.

Kaikkien uusien myyntiä lisäävien ja tehostavien työkalujen kehittyessä on kuitenkin aina hyvä muistaa, että myyntityö on ihmisten kohtaamista. Siksi myyjille ja myyntijohtajille tulee jatkossakin olemaan kysyntää.

Trendeinä B2B-myynnissä viime vuosina ovat nostaneet päätään:

  • Verkostojen käyttö mm. sosiaalisessa mediassa

  • Digitalisaatio, inbound

  • Datan kasvu ja hyödyntäminen

  • Myyntikanavien pirstaloituminen

 

Myyjän urapolut ovat usein suhteellisen värikkäitä, sillä yksittäisen myyjän ”elinkaari” yrityksessä on erinäisistä syistä ennemmin joitain vuosia kuin esim. vuosikymmeniä. Myyjän onnistuminen työssään on usein myös vahvemmin kontekstisidonnaista kuin vaikkapa logistiikka-alan työntekijän.

 

Rekrytointi myyntialalla, yritykset

Myyjät tuovat rahat taloon. Siksi on olennaista, että myynnissä on aina a) motivoituneet ja b) osaavat henkilöt. Nämä kaksi elementtiä luovat sen pohjan, joita yritys lähtee ratkomaan miettiessään uuden henkilön palkkaamista.

Myynnin ominaisluonteen vuoksi työpaikan vaihtamisesta kiinnostuneita henkilöitä on markkinoilla verrattain paljon, isompi kysymys on se, onko tarjottu myyntirooli houkutteleva. Tarjotun työpaikan sekä työnantajan tunnettuuden mukaan rekrytointi voi olla joko ilmoitushakuun perustuvaa tai sitten headhunt-tyyppistä eli suorakontaktointia.

Myyjien rekrytoinnissa yritykset usein käyttävät rekrytointikonsultteja.

 

Rekrytointitallin ratkaisut myyntihenkilöiden rekrytoinneissa

Myyjän rekrytointia miettiessä käymme asiakaan kanssa usein aina ensin läpi sen, miksi yritys on kiinnostava uudelle myyntihenkilölle ja minkälaisia elementeistä koostuu sopivan / sopivien myyjien profiili ko. rooliin. Roolia voidaan muokata tämän keskustelun pohjalta. Lisäksi painotamme perehdytysprosessin onnistumista. Käyttämämme MPA-testi antaa hyödyllistä tietoa itse rekrytointipäätöksen lisäksi henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

Myyntialan-tyomarkkinat-Rekrytointitalli

REKRYTOINTITALLI & MYYNTI

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Myyntipäällikkö, Myymäläpäällikkö, Asiakkuuspäällikkö, New Business Manager, Myyntiedustaja, Myynnin vauhdittaja, Keittiömyyjä, B2B-etäasiakaspäällikkö.

Suosituimmat palvelumme myyntialalla:

Ilmoitushaku, headhunt, soveltuvuusarviointi.

Referenssimme:

Wulff Oyj, Ruohonjuuri Oy, Remion Oy, Imperial Brands Finland Oy, Admincontrol Oy, Telko Oy, Aplicom Oy, Helpten Oy, HTH, NBO – New Business Office Oy, Mectalent Oy, Value Clinic Oy, Kuopion Saana,  Salibandyliitto ry

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Myynti-alan hakijat:

Elina Liikka

Myynnin rekrytointi ja headhunting | Rekrytointitalli
Rekrytointitallin-12-kuukauden-rekrytointitakuu
bottom of page