Referenssit

Toimimme koko Suomen alueella asiantuntija- ja esihenkilötason rekrytoinneissa

Monialaisen rekry­toinnin ammatti­lainen

Rekrytointitalli on vuonna 2014 perustettu vastuullisen rekrytoinnin ja suorahaun asiantuntija­yritys. Jotkut asiakkaistamme ovat ns. jatkuvasti tilaavia, toiset kerran vuosi­kymmenessä rekrytoivia. Toimimme koko Suomen alueella asiantuntija- ja esihenkilötason rekrytoinneissa. Alta löydät referenssi­asiakkaitamme – yhteystiedot saat pyydettäessä. 

Asiakastarinoiden avulla sanoitamme tarjoamiamme ratkaisuja ja saavutettuja tuloksia erilaisissa rekrytointi­projekteissa.

Tutustu toimialoihin »

Reactron Technologies Oy & Rekrytointitalli

Reactron Technologies on nuori ja kasvava, vuonna 2019 perustettu ohjelmistoyhtiö, jonka missiona on toimia start-up-, ja kasvuyritysten teknologiakumppanina ja kasvun tukena. Yhteistyössä Rekrytointitallin kanssa pureuduttiin rekrytointiin ja työnantajamielikuvaan liittyviin haasteisiin.

Tällä hetkellä Reactronin tiimi koostuu 15 intohimoisesta ammattilaisesta ja toimintamme ydinarvoina korostuvat mm. avoimuus, välittäminen ja ihmislähtöisyys. Näiden arvojen siivittämänä luomme asiakkaillemme palveluja, joista voimme olla ylpeitä.

IT-alalla on kova työvoimapula osaajista, mikä näkyy käytännössä kaikissa IT-alan yrityksissä, niin myös Reactronilla. Reactronilla on erittäin tyytyväiset työntekijät ja kilpailijoistaan eroava fokus start-up-yrityksiin.

”Meille työntekijäkokemus on ensiarvoisen tärkeä asia. Olemme työnantajana monelle lahjakkaalle ohjelmoijalle ja meille on elinehto, että meillä viihdytään, onnistutaan, opitaan ja kehitytään” kertoo Markus Holmström, Reactronin toimitusjohtaja.

Reactron ja Rekrytointitalli aloittivat elokuussa 2022 yhteistyön tavoitteena pitkällä tähtäimellä auttaa Reactronia kehittämään omaa rekrytointitoimintaansa.

Yhteistyön tavoite

Reactronin kasvutavoitteet ovat kovat, joten ulkopuolisen sparraajan mukaan ottaminen oli luonteva valinta. ”Työntekijäkokemus alkaa jo rekrytoinnista – tai itseasiassa jo ennen sitä, työnantajakuvasta. Vaikka saammekin huippupisteitä työtyytyväisyydestä, niin halusimme, että joku ulkopuolinen auttaisi meitä kehittymään entistä paremmiksi rekrytointiprosessin ja työnantajakuvan kanssa.”

Yhteistyön tavoite oli kirkas alusta lähtien. Rekrytointitallin toimitusjohtaja Mikko Kaikkonen: ”Markus soitti minulle keväällä ja kertoi Reactronista, omasta toimintafilosofiastaan ja Reactronin kasvuvisiosta, jotka ovat aivan upeita. Meidän tehtävä oli auttaa muitakin ihmisiä – tässä tapauksessa ohjelmoijia – näkemään tämän”.

Rekrytointitalli on yhteistyökumppanina ELY:n Yritysten kehittämispalveluissa, joka omalta osaltaan rahoittaa tämän kaltaisia projekteja, joissa autetaan kasvuyrityksiä oman kasvunsa pullonkauloissa. Näin myös tässä projektissa ELY oli pääasiallinen palvelunmaksaja.

Yhteistyöstä

”Aloitimme Rekrytointitallin Mikko Kaikkosen ja Tina Dahlgrenin kanssa yhteistyön, jossa pureudumme rekrytointiin ja työnantajamielikuvaan liittyviin haasteisiin. Matka on vasta alkutekijöissään, mutta se jatkuu ja tulee tästä vielä laajenemaankin. On erittäin hienoa, että olemme löytäneet samanlaisen, hyvähenkisen sparrauskumppanin”, kertoo Markus Holmström.

Konkreettisena hyötynä Reactronilla on nyt ”pelikirja”, kuinka kehittää omaa rekrytointia sekä sparrauskumppani, jonka kanssa seurataan ja kehitetään pelikirjaa pidemmälle.

Mikko Kaikkonen: ”Markuksen kanssa oli koko projektin ajan helppoa, hauskaa ja innostavaa tehdä yhteistyötä. En siksi ihmettele, että Reactronin työtyytyväisyys huitelee jo nyt erittäin korkeissa lukemissa, kun johto näin sitoutunutta työntekijäkokemukseen. Yhteistyömme myötä Reactron saa toivottavasti laitettua seuraavan vaihteen silmään kasvusuunnitelmiensa osalta.”

 

Collaboration with Reactron Technologies

About Reactron

Reactron Technologies is a young and growing software company founded in 2019. The company's mission is to act as a technology and growth partner for start-up and growth companies. At the moment, Reactron's team consists of 15 passionate professionals, and the core values of our operations are e.g. transparency, caring and people-centricity. Driven by these values, we create services for our customers that we can be proud of.

About Rekrytointitalli

Rekrytointalli Oy is a new-age recruitment consultancy company founded in 2014, focused on expert and management recruiting. Our operation is based on long-term customer development, in which our values of smart operation, fun work and expertise can be seen in our everyday operations.

Background

There is a severe labor shortage of skilled workers in the IT sector, which can be seen in practically all companies in the industry, including Reactron. Reactron has very satisfied employees and a focus on start-ups that differs from its competitors.

"For us, the employee experience is of paramount importance. We are an employer of many talented programmers, and it is vital for us that we have fun, succeed, learn and develop," says Markus Holmström, CEO of Reactron.

Reactron and Rekrytointalli started cooperation in August 2022 with the long-term goal of helping Reactron develop its own recruitment activities.

The goal of cooperation

Reactron's growth goals are ambitious, so bringing in an external sparring partner was a natural choice. "The employee experience already starts with recruitment - or actually even before that, with the employer image. Even though we get top marks for job satisfaction, we wanted someone from the outside to help us become even better with the recruitment process and employer image."

The goal of the cooperation was clear from the beginning. Mikko Kaikkonen, CEO of Rekrytointitalli: "Markus called me in the spring and told me about Reactron, his own operating philosophy and Reactron's growth vision, which are absolutely wonderful. Our job was to help other people – in this case, programmers – to see this.”

Rekrytointalli is a partner in ELY's Business development services, which for its part finances projects like this, where growth companies are helped in bottlenecks in their own growth. Thus, in this project as well, ELY was the main service payer.

About cooperation

"We started a collaboration with Mikko Kaikkonen and Tina Dahlgren from Rekrytointitalli, where we tackle the challenges related to recruitment and employer image. The journey has only begun, but it will continue and will expand even further. It's very nice that we have found a similar, good-natured sparring partner," says Markus Holmström.

As a tangible benefit, Reactron now has a "playbook" on how to develop its own recruitment and a sparring partner with whom to monitor and develop beyond the playbook.

Mikko Kaikkonen: "Working with Markus throughout the project was easy, fun and inspiring. That's why I'm not surprised that Reactron's job satisfaction is already at very high levels, when the management is so committed to the employee experience. With our cooperation, Reactron will hopefully be able to put the next gear in the eye in terms of its growth plans."

 

Toimiala:

IT

Käytetty palvelu:

Rekrytoinnin ja työnantajakuvan kehittäminen

Yhteistyö alkanut:

2022

Toteutetut projektit:

7

Lisätiedot:
Mikko Kaikkonen, Rekrytointitalli
040 577 3768
mikko.kaikkonen@rekrytointitalli.fi

Pyydä tarjous!

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita