Blogi ja uutiset

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin markkinakatsaus, syyskuu 2023

 

Rekrytointitallin markkinakatsaus on joka toinen kuukausi ilmestyvä katsaus, jossa käsitellään kotimaisia työ- ja rekrytointimarkkinoita sekä niihin liittyviä tekijöitä aina maailmantalouden heilahteluista lähtien. Markkinakatsaus ilmestyy aina myös uutiskirjeemme yhteydessä. Tilaa uutiskirje tästä.


•    Taloudessa on jo jonkin aikaa ollut matalapaine, ja lopulta työmarkkinatkin Suomessakin näyttävät alkavan taipua.  Työttömyysasteen trendiluku 7,2% (6,9% viime katsauksessa) on hieman noussut ja työllisyysaste hivenen laskenut 74,2 prosenttiin (74,3% viime katsauksessa), mutta etenkin 20-64-vuotiaiden työllisyysaste laski. Uusissa avoimissa työpaikoissa on selkeä laskusuhdanne (-33% vuoden takaiseen verrattuna). Työvoiman tarjonnan pysyessä korkealla ja kysynnän vähetessä yksittäisen yrityksen mahdollisuus onnistua rekrytoinnissa kasvaa. 

•    Talouskehitystä hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat myös palveluiden osalta kääntyneet pakkasen puolelle, mutta teollisuudessa laskevat odotukset ovat pysähtyneet. Syksyn tulevat talousluvut tulevat antamaan paljon osviittaa, kuinka pitkäksi taantumavaihe jää.

•    Kuluttajien luottamusindikaattorit Suomessa ovat kääntyneet syvistä pohjistaan hieman parempaan, mutta silti yhä kynnetään syvällä. Rekrytointimarkkinoilla ankea kuluttajaluottamus on kaksijakoinen asia. Toisaalta varovaisuus vaihtaa työpaikkaa voi lisääntyä, mutta (huolimatta vähentyneistä uusista avoimista työpaikoista) työnteon korkealla pysyneen kysynnän johdosta työntekijöillä on mahdollista työpaikanvaihdon yhteydessä saavuttaa korkeampi palkkataso.

•    Koska loppuvuoden aikana työvoimaa vapautuu markkinoille ja vastaavasti avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt merkittävästi, ilmoitushaku on yhä useammassa tapauksessa toimiva tapa rekrytoida ja välttämättä raskaampia toimenpiteitä ei tarvita.

•    Nostamme vuonna 2023 markkinakatsauksissamme eri aloja teemamaisesti esiin. Tässä katsauksessa käsittelemme vähittäiskaupan ja kulutustuotteiden työmarkkinoita. Lisää voit lukea täältä.


1.    Maailmantalous


Inflaation pahin niska on näillä näkymin taitettu, mutta koska inflaation odotetaan pysyvän vielä jonkin aikaa korkeampana kuin mitä viime vuosina olemme tottuneet, myös korkotasot tulevat näillä näkymin pysymään totuttua korkeampana. Tällä on vaikutus investointeihin ja esim. kiinteistösektoriin. Yhdysvaltain keskuspankin aloittamat koronnostot tulevat perinteisesti Euro-aluetta aiemmin ja laajempina. Viimeiset koronnostot ovat olleet aiempaa maltillisempia ja odotukset menevät sen puolelle, että korkohuippu alkaa olla käsillä viimeistään syksyllä.

Kiinan talouden suunta pysyy savuverhon takana, mutta maailmantalouden veturi Yhdysvallat ja etenkin työmarkkinat pysyvät hyvinkin kilpailtuina: Työttömien määrän suhde avoimiin työpaikkoihin on yhä ennätyksellisen matala. 

Euroopassa teollisuuden matala kysyntä ja odotukset ovat luontainen seuraus aiemmasta kovasta kysynnästä ja nyt nousseesta korkotasosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja nyt alkanut Ukrainan vastahyökkäys sekä Venäjän sisäinen kuhina pitää markkinoitakin varpaillaan. 

Talouskehitystä hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit kääntyivät kesän ja syksyn aikana laskuun. Palvelupuoli on pitänyt indeksiä kasvuodotusten puolella, mutta viime aikoina myös odotukset palvelupuolella ovat olleet apeammat. Teollisuuspuolella odotukset ovat hyvinkin alhaalla, joskin pientä toipumista viime aikoina havaittavissa. (ks. kuvio)

*Yli 50 arvo kertoo odotusten kasvusta edelliskuukauteen nähden.


2.    Suomen talous

Suomen BKT:n kehitys etenkin loppuvuodesta 2022 ei luvannut kovin hyvää, mutta 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli kuitenkin kitukasvuisesti voiton puolella. Taantumasta odotetaan lyhyttä, mutta inflaation ja Ukrainan sodan johdosta ennustettavuus on heikkoa.

Suomi on vientivetoinen maa ja sitä taustaa ajatellen esim. Suomen keskeisten kauppakumppanien ostopäällikköindeksit etenkin teollisuuden puolella eivät ennakoi hirveän valoisia lähiaikoja. Myös korkotasojen vaikutus esim. rakennusalan uudistuotantoon tulee näkymään vielä pitkän aikaa.

Kuluttajien luottamus on viime kuukausina pikku hiljaa noussut mm. energiahuolien väistyttyä, mutta vastaavasti korkotason nousu lykkää isojen hankintojen tekemistä.


 

Inflaation ajama rahoituskustannusten nousu hillitsee investointihalukkuutta jatkossakin. Myös toimitusketjuhäiriöt haittaavat monen yrityksen päivittäistä toimintaa, joskin näihin on ollut havaittavissa helpotusta viime aikoina. Em. syistä taantuma kohtelee eri aloja eri tavalla, etenkin kiinteistömarkkinat ovat vahvasti hyytyneet, sen sijaan esim. ohjelmistokehittämisessä kysyntä ei ole merkittävästi vielä sakannut.


3.    Työllisyyslukujen kehittyminen Suomessa


Taloudessa on jo jonkin aikaa ollut matalapaine, ja lopulta työmarkkinatkin Suomessakin näyttävät alkavan taipua.  Työttömyysasteen trendiluku 7,2% (6,9% viime katsauksessa) on hieman noussut ja työllisyysaste hivenen laskenut 74,2 prosenttiin (74,3% viime katsauksessa), mutta etenkin 20-64-vuotiaiden työllisyysaste laski. Uusissa avoimissa työpaikoissa on selkeä laskusuhdanne (-33% vuoden takaiseen verrattuna). Työvoiman tarjonnan pysyessä korkealla ja kysynnän vähetessä yksittäisen yrityksen mahdollisuus onnistua rekrytoinnissa kasvaa. 


Avointen työpaikkojen määrä valottaa tulevaisuuden työllisyysnäkymiä, joissa ollaan vahvasti laskusuunnassa verrattuna esim. vuoden takaisiin uusiin avoimiin työpaikkoihin (ks. kuvio). Uusia avoimia työpaikkoja on nyt noin kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten, eli kilpailu työvoimasta on vähentynyt.

 
 
Avointen työpaikkojen määrissä näkyy kausivaihtelut (etenkin tammikuut), pandemian aiheuttamat muutokset, Q2/2021:sta alkanut työmarkkinoiden avautuminen sekä nyt Ukrainan sodan aiheuttama taantuma.


4.    Vähittäiskaupan ja ja kuluttajatuotteiden työmarkkinat


Kuluttajapuolella markkinat vetävät hyvin. Kääntäkäämme katseemme siis näihin työmarkkinoihin.

Vähittäis- ja kulutustuotealat ovat perinteisesti olleet yksiä työvoimavaltaisimpia aloja Suomessa. Alat ovat myös hyvin heterogeenisia työroolien, työnantajien ja työvoiman suhteen. Viime vuosina kiihtynyt siirtymä kohti fyysisistä kauppapaikoista verkkokauppaan on ollut yksi merkit¬tävimmistä muutoksista yleisessä liiketoimintaympäristössä vähään aikaan.

Vähittäiskaupan murros
Vähittäiskaupalla tarkoitetaan oikeastaan mitä vaan kuluttajakauppa, jossa kuluttaja ostaa fyysisen tuotteen. Arvion mukaan vähittäiskauppa työllistää Suomessa 110-120.000 ihmistä.

Isoina trendeinä alalla:
•    Nopeasti liikkuvien hyödykkeiden (FMCG) kauppapaikkojen automatisaatio.
•    Keskittyminen isompiin yksiköihin sekä osittain siirtyminen verkkotilauksiin ja kuljetuspalveluihin.
•    Kestohyödykkeiden osalta siirtyminen verkkoon on vastaavasti ollut vielä isompi murros.
•    Palvelumuotoilu ja logistiikka ovat nousseet hyvin merkittäviksi tekijöiksi.

Kulutustuotteiden tuottajien markkinat
FMCG-puolella tuotteiden myynti vähittäiskaupan kautta on yhä ehdottomasti valtavirtaa. Orastavana trendinä kuitenkin on, että yritykset myyvät tehostuneiden logistiikkamarkkinoiden ansiosta kuluttajille tuotteitansa, jos ei nyt aivan suoraan, niin ainakin vähempien välikäsien kautta.

Kestohyödykkeissä verkkotilausten määrä sen sijaan on vahvassa kasvussa ja ulkomaiden markkinat ovat usein verkkotilauksissa liki yhtä lähellä kuin kotimaidenkin markkinat.


Lisätiedot vähittäiskaupan ja kuluttajatuotteiden rekrytointien osalta: Rekrytointitallin Elina Liikka.

 

5.    Rekrytointimarkkinat yleisesti

Olemme keskittyneet katsauksissamme asiantuntija- ja johtotason rekrytointeihin. Loppukädessä työllisyystilanteen kehittymisen ratkaisee yritysten investointihalukkuus. Esim. kuten ostopäällikköindeksistä käy ilmi. Etenkin rakentamisen puolella odotukset ovat eri häiriöiden johdosta laskeneet, mutta silti meillä on syy uskoa, että asiantuntija- ja johtotason rekrytointikysyntä pysyy korkealla myös seuraavan 12-36 kuukauden tähtäimellä. Vähentynyt kilpailu työvoimasta näkyy konkreettisesti aluekohtaisina muutoksina vuoden takaisesta. 

 
Ukrainan sodan ja sen talousseurausten aiheuttama ankea kuluttajaluottamus on rekrytointimarkkinoilla kaksijakoinen asia. Toisaalta varovaisuus vaihtaa työpaikkaa voi kasvaa, mutta toisaalta työnteon korkealla pysyneen kysynnän (huolimatta vähentyneistä uusista avoimista paikoista) johdosta työntekijöillä on mahdollista työpaikanvaihdon yhteydessä saavuttaa korkeampi palkkataso.

Ja vielä yleisesti rekrytointikäytännöistä Suomen markkinoilla. Kirjoitimme keväällä 2021 markkinakatsauksessamme:  “Nyt osaajien kysynnän kasvaessa on jo ilmassa merkkejä siitä, että suorahaku-tyyppiset rekrytoinnit tulevat olemaan jälleen niskan päällä asiantuntijatason rekrytoinneissa. Tähän on työnantajien syytä varautua.”

Työvoiman kysyntä on tämän jälkeen laantunut, mutta johtuen laskeneesta työttömyysasteesta pysymme yhä samalla linjalla: suorahaku / hybridihaku tulee olemaan isossa roolissa paikkoja täytettäessä myös vuonna 2023, mutta ilmoitushaun onnistumisen todennäköisyys on kasvanut johtuen työvoimaan kohdistuvan kilpailun vähenememisestä. Lisäksi rekrytointitapojen moninaistuminen, esim. vaivaton hakeminen uuteen työhön somen liidibottien suhteen on yhä kasvava trendi. 

Lisätiedot:
Mikko Kaikkonen
Toimitusjohtaja, Rekrytointitalli Oy
0405773768, mikko.kaikkonen@rekrytointitalli.fi

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita