top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi vähittäiskaupan ja kulutustuotteiden toimialalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

Vähittäiskaupan ja kulutustuotteiden työmarkkinat

Vähittäis- ja kulutustuotealat ovat perinteisesti olleet yksiä työvoimavaltaisimpia aloja Suomessa. Alat ovat myös hyvin heterogeenisia työroolien, työnantajien ja työvoiman suhteen.  Viime vuosina kiihtynyt siirtymä kohti fyysisistä kauppapaikoista verkkokauppaan on ollut yksi merkittävimmistä muutoksista yleisessä liiketoimintaympäristössä vähään aikaan.

 

Vähittäiskaupan murros

Vähittäiskaupalla tarkoitetaan oikeastaan mitä vaan kuluttajakauppa, jossa kuluttaja ostaa fyysisen tuotteen. Arvion mukaan vähittäiskauppa työllistää Suomessa 110-120.000 ihmistä.

Isoina trendeinä alalla on:

  • Nopeasti liikkuvien hyödykkeiden (FMCG) kauppapaikkojen automatisaatio

  • Keskittyminen isompiin yksiköihin sekä osittain siirtyminen verkkotilauksiin ja kuljetuspalveluihin

  • Kestohyödykkeiden osalta siirtyminen verkkoon on vastaavasti ollut vielä isompi murros.

  • Palvelumuotoilu ja logistiikka ovat nousseet hyvin merkittäviksi tekijöiksi.

 

Kulutustuotteiden tuottajien markkinat

FMCG-puolella tuotteiden myynti vähittäiskaupan kautta on yhä ehdottomasti valtavirtaa. Orastavana trendinä kuitenkin on, että yritykset myyvät tehostuneiden logistiikkamarkkinoiden ansiosta kuluttajille tuotteitansa, jos ei nyt aivan suoraan, niin ainakin vähempien välikäsien kautta.

Kestohyödykkeissä verkkotilausten määrä sen sijaan on vahvassa kasvussa ja ulkomaiden markkinat ovat usein verkkotilauksissa liki yhtä lähellä kuin kotimaidenkin markkinat.

Rekrytointi vähittäiskauppa ja kulutustuotteiden markkinoilla, yritykset

Vähittäiskaupassa ja kulutustuotteissa on suhteellisesti hyvin iso määrä työvoimaa. Alalle on ominaista, että ns. suorittava työvoima on hyvin nopealiikkeistä, usein vaihtuvaa ja muuttuviin työvuoroihin sidottuja. Tällöin usein vuokratyöfirmat auttavat yrityksiä tarvittavan työvoiman hallinnoinnissa ja koordinoinnissa.

Esimies- ja asiantuntijatason henkilöstö on perinteisesti hyvin koulutettua ja tunnetuilla tuotemerkeillä on usein tilanne, että näitä hallinnoivat yritykset saavat paljon avoimia hakemuksia korkeakouluista valmistuvilta osaajilta. Työvoiman liikkuvuuden dynamiikka nopeasti liikkuvien kuluttajatuotteiden (FMCG) ja kestokulutushyödykkeitä tarjoavien yritysten suhteen on sidoksissa talouden suhdanteisiin, sillä kestokulutushyödykkeiden kauppa saattaa olla hyvinkin herkkä suhdanteille.

 

Rekrytointitallin ratkaisut vähittäiskaupan ja kulutustuotteiden alalla

Rekrytointitallilla on monentyyppisiä ratkaisuja vähittäiskaupan ja kulutustuotteiden alalla. Useimmiten olemme mukana esimies- tai asiantuntijatason rekrytoinneissa, jolloin tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Alalla on myös varsin tyypillistä, että potentiaalisimmille kandidaateille tehdään soveltuvuusarvio, jossa käytämme MPA-työkalua, jolla voimme ottaa myös kantaa henkilön istuvuuteen tiimissä sekä myös uuden henkilön perehdytykseen.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

payment-4399011_1920.jpg

REKRYTOINTITALLI & VÄHITTÄISKAUPPA/KULUTUSTUOTTEET

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Myymäläpäällikkö, Brand Manager, IS Specialist, Internationalization Manager, Myyntiedustaja, Tuotevastaava, Verkkokauppias.

Suosituimmat palvelumme vähittäiskaupan ja kulutustuotteiden aloilla:

Ilmoitushaku, headhunt, soveltuvuusarviointi.

Referenssimme:

Ruohonjuuri, Imperial Brands

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Vähittäiskauppa ja kulutustuotteet -alan hakijat:

Elina Liikka

Handshake
bottom of page