top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi tutkimuksen toimialalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

Tutkimusalan työmarkkinat

Tutkimusala-nimike kattaa itse asiassa paljonkin eri aloja. Yleisesti perustutkimus nähdään yliopistojen ja vastaavien instanssien tehtäväksi kun taas soveltava tutkimus yritysten, vaikkakin siis soveltava tutkimus on pääosassa myös korkeakoulusektorilla. Aloittain vaihtelu on merkittävä: esim. kemian (ml. lääketeollisuus) alalla, soveltavaan tutkimukseen käytettiin 37 prosenttia t&k:n kokonaismenoista vuonna 2017. Elektroniikka- ja sähköteknisellä toimialalla puolestaan kymmenkunta prosenttia oli tutkimusta ja 90 prosenttia kehittämistä.

 

Valtiolla on perinteisesti ollut varsin iso rooli tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, esim. vuonna 2019 menot alalla olivat 6,6mrd €, joista valtion osuus on vajaa kolmannes. Vaikka viime vuosina tutkimukseen käytetty raha ja osaajien määrä on ollut laskusuunnassa, niin auringonlaskun alana sitä ei voi nähdä. Työvoiman tarjonnan määrää voidaan pitää korkeana, toki hyvin paljon riippuen vaadittavasta osaamistasosta ja roolista.

 

Rekrytointi tutkimusalalla

Rekrytointitavat vaihtelevat samoin vahvasti riippuen roolista. Jos kyseessä hyvin spesifi rooli, niin useimmiten yrityksen omat verkostot ovat yleisin tapa rekrytoida. Myös tällä hetkellä ulkomailla olevat henkilöt ovat vahvasti mielenkiinnon kohteena ja tiimien diversiteettiin kiinnitetään huomiota.

Koska Suomessa on korkea koulutustaso ja viime vuosina alan työpaikkojen määrä on vähentynyt, niin rekrytoivilla yrityksillä on suhteellisen helppo saada paljon hakemuksia vapaisiin vakansseihin.

 

Rekrytointitallin ratkaisut tutkimusalalla

Rekrytointitallilla on monentyyppisiä ratkaisuja tutkimusalalla. Tyypillinen toimeksiantomme on hybridihakuprojekti, eli käytämme ilmoitushakua ja otamme suoraan yhteyttä kunkin alan osaajiin ja asiakasyrityksen omiin verkostoihin.

Tutkimusalalla osaamistausta on usein hyvin dokumentoitua ja verifioitavissa, pätevyys on helppo osoittaa. Sen sijaan kiinnitämme usein huomiota henkilön tiimiin istuvuuteen sekä henkilön perehdytykseen MPA-työkalun avulla.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

REKRYTOINTITALLI & TUTKIMUS

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Markkinatutkija, Research Analyst, Data-analyytikko, Data Scientist (AI), Senior Developer for R&D

Suosituimmat palvelumme Tutkimus-alalla:

Headhunt, ilmoitushaku, MPA

Referenssimme:

Success Clinic, Aula research, Value Clinic

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Tutkimus-alan hakijat:

Elina Liikka

bottom of page