Rekrytointi tutkimusalalla

Tutkimusalan rekrytointitavat vaihtelevat vahvasti riippuen roolista. Jos kyseessä on hyvin spesifi rooli, useimmiten yrityksen omat verkostot ovat yleisin tapa rekrytoida. Myös tällä hetkellä ulkomailla olevat henkilöt ovat vahvasti mielenkiinnon kohteena ja tiimien diversi­teettiin kiinni­tetään huomiota.

Koska Suomessa on korkea koulutustaso ja viime vuosina alan työpaikkojen määrä on vähentynyt, rekrytoivien yritysten on suhteellisen helppo saada paljon hakemuksia vapaisiin vakansseihin.

Tutustu toimialoihin »

Tutkimusalan työ­markkinat

Tutkimusala-nimike kattaa itse asiassa paljonkin eri aloja. Yleisesti perustutkimus nähdään yliopistojen ja vastaavien instanssien tehtäväksi kun taas soveltava tutkimus yritysten, vaikkakin siis soveltava tutkimus on pääosassa myös korkea­koulu­sektorilla. Aloittain vaihtelu on merkittävä: esim. kemian (ml. lääketeollisuus) alalla, soveltavaan tutkimukseen käytettiin 37 prosenttia t&k:n kokonais­menoista vuonna 2017. Elektroniikka- ja sähkö­teknisellä toimialalla puolestaan kymmenkunta prosenttia oli tutkimusta ja 90 prosenttia kehittämistä.

Valtiolla on perinteisesti ollut varsin iso rooli tutkimus- ja kehittämis­toiminnassa, esim. vuonna 2019 menot alalla olivat 6,6mrd €, joista valtion osuus on vajaa kolmannes. Vaikka viime vuosina tutkimukseen käytetty raha ja osaajien määrä on ollut lasku­suunnassa, niin auringonlaskun alana sitä ei voi nähdä. Työvoiman tarjonnan määrää voidaan pitää korkeana, toki hyvin paljon riippuen vaadittavasta osaamistasosta ja roolista.

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut

Rekrytointitallilla on monentyyppisiä ratkaisuja tutkimusalalla. Tyypillinen toimeksi­antomme on hybridihaku­projekti, eli käytämme ilmoitushakua ja otamme suoraan yhteyttä kunkin alan osaajiin ja asiakasyrityksen omiin verkostoihin.

Tutkimusalalla osaamistausta on usein hyvin dokumentoitua ja verifioitavissa, pätevyys on helppo osoittaa. Sen sijaan kiinnitämme usein huomiota henkilön tiimiin istuvuuteen sekä henkilön pereh­dytykseen MPA-työkalun avulla. Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Kuluneen vuoden aikana rekrytoimiamme rooleja

Markkinatutkija, Research Analyst, Data-analyytikko, Data Scientist (AI), Senior Developer for R&D

Suosituimmat palvelumme tutkimusalalla

Headhunt
Ilmoitushaku
Soveltuvuusarvionti

Referenssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja mm. seuraaville yrityksille: Success Clinic, Aula Research, Value Clinic

NBO & Rekrytointitalli

"Kumppani auttoi meitä säästämään aikaa ja kohdentamaan sen ydintoimintaamme"

Modernin ratkaisumyynnin kumppani NBO tarvitsi ketterää osaajaa rekrytointiin. Rekrytointitallin avulla NBO löysi puolessa vuodessa useita uusia B2B-myynnin asiantuntijoita 

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita