Rekrytointi & headhunting suun­nittelu­alalla

Suomen korkea koulutustaso ja etenkin insinööri­painotteinen koulutus on suunnittelu­palveluiden selkä­ranka. Vahva digitali­soitumisen kasvu ja projektien hajautuminen ovat olleet vahvoina ajureina myös suunnittelu­puolella. Työvoimaa on saatavilla suhteellisen hyvin, vaikkakin osaamistaso määrittelee paljolti tarjonnan. Yleisesti palkkataso on hieman matalampi kuin esim. teknologia­teollisuuden puolella.

Tutustu toimialoihin »

Suunnittelu­alan työmarkkinat

Suunnittelupalvelut ovat melko vahvasti suhdanteista riippuvaista ja työn kuva on projekti­lähtöistä. Hyvinä aikoina investointeja ja kysyntää suunnittelulle on luonnollisesti enemmän kuin heikompina aikoina. Teollisuus, kiinteistö­rakentaminen ja infrarakentaminen ovat merkit­tävimmät työllistäjät, mutta esim. palvelu­muotoilu on ollut nousevana trendinä jo jonkin aikaa.

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut suunnittelu­alan markki­noilla

Me Rekrytointitallilla olemme useimmiten olleet mukana esimies- tai asiantuntija­tason rekry­toinneissa, jolloin tyypillinen toimeksia­ntomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointi­takuun rekrytoin­teihimme.

Alalla on myös varsin tyypillistä, että potentiaalisimmille kandidaateille tehdään soveltuvuus­arvio, jossa käytämme MPA-työkalua, jolla voimme ottaa myös kantaa henkilön istuvuuteen tiimissä sekä myös uuden henkilön perehdytykseen.

Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Kuluneen vuoden aikana rekrytoimiamme rooleja

Projektipäällikkö, LVI-suunnittelija, Model Checker, Kartoittaja, Palvelumuotoilija

Suosituimmat palvelumme suunnittelualalla

Ilmoitushaku
Headhunt
Soveltuvuusarviointi

Referenssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja mm. seuraaville yrityksille: Mectalent, Conseptas, PQR, Neopoint, Solibri, Blink

Sievi Hyvinvointitilat Oy & Rekrytointitalli

"Rekrytointitallin huolellinen pohjatyö auttaa valtavasti päätöksen tekemisessä"

Hoivarakentamiseen keskittynyt Sievi Hyvinvointitilat Oy on kasvuyritys, joka hakee parhaillaankin useita uusia osaajia Rekrytointitallin avulla ja kehittää koko rekrytointi­prosessiaan kumppanin sparrauksella. Yhteistyö on kannattanut alalla, jolla kilpailu parhaista osaajista on kovaa.

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita