top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi taloushallinnon toimialalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

Taloushallintoalan työmarkkinat

Taloushallintoalan voi jakaa erilaisiin toimijoihin – tässä käyttämämme jako menee yksinkertaisesti siten, että käsitellään yrityksen sisäistä talousyksikköä ja erikseen taloushallintoalan yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan muille yrityksille.

Niin kuin monella muullakin alalla, taloushallintoalalla digitalisaatio ja automaatio on muuttanut toimintaa vahvasti. Perinteisen kirjanpidon rinnalla tiedon tulkinta ja soveltaminen sekä erilaiset neuvontapalvelut ovat vahvassa kasvussa.

Pysyvinä trendeinä taloushallinnossa ovat viime vuosina olleet:

  • Automatisaation ja ketterien ohjelmistojen hyödyntäminen rutiinitöissä (RPA, AI)

  • Datan kasvu (big data) ja näkemyksellinen hyödyntäminen, ennustaminen/ tulevaisuuden skenaariot

  • Konsultoiva ote

  • Jatkuva prosessikehitystyö

 

 

Taloushallinnon osaajien rekrytoinnissa nousee jatkuvasti esiin urapolkuajattelu ja konsultoiva ote. Ohjelmistot ja automatiikka ovat korvanneet rutiiniluontoisia tehtäviä ja tiedon soveltaminen ja jalostaminen sekä liiketoimintaymmärryksen merkitys ovat kasvaneet. Yhä useammin mietitään, kuinka omassa roolissa pystyy kehittämään työnkuvaansa tai vastaavasti, kuinka edetä / kasvaa yrityksen sisällä uusiin, haastavampiin rooleihin.

 

Rekrytointi taloushallintoalalla, yritykset

Taloushallinnon palveluita tarjoavien yritysten ja yritysten sisäisten talousyksiköiden rekrytointi perustuu hieman kahteen eri houkuttavuustekijään.

  1. Taloushallinnossa on perinteisesti suhteellisen paljon rutiininomaista työtä. Parhaita, itseänsä kehittäviä osaajia nämä rutiinityöt harvemmin ajavat eteenpäin, joten siksi esim. taloushallintoalan yritykset kilpailevat osaajista vaikkapa kilpailijoita edistyneemmällä teknologialla, työsuhde-eduilla, yhteishengellä, palkkauksella ja omalla ohjelmistokehitystiimin olemassaololla.

  2. Yritysten sisäisen talousyksikön rekrytointi perustuu kehityslähtöiseen roolin ”omistajuuteen”, prosessien hallintaan ja kehittämiseen sekä urapolkuajatteluun.

 

Varsin usein osaajat aloittavat työuransa taloushallintoalan yrityksessä ja siirtyvät sitten yrityksen sisäisiin talousyksiköihin. Tämä jo itsessään luo kroonisen pulan osaavista senioritason osaajista, joiden palveluita yritykset voivat ostaa taloushallintoyrityksiltä.

 

Rekrytointitallin ratkaisut taloushallinnon henkilöiden rekrytoinneissa

 

Taloushallinnon henkilön rekrytointia miettiessä käymme asiakkaan kanssa läpi, miksi yritys on kiinnostava uudelle henkilölle ja minkälaisia elementeistä koostuu sopivan / sopivien taloushallinnon henkilön profiili ko. rooliin ja kuinka voimme edistää henkilön ammatillista kasvua. Roolia voidaan muokata tämän keskustelun pohjalta. Lisäksi painotamme perehdytysprosessin onnistumista. Käyttämämme MPA-testi antaa hyödyllistä tietoa itse rekrytointipäätöksen lisäksi henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

taloushallinto.jpg

REKRYTOINTITALLI & TALOUSHALLINTO

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Talouspäällikkö, Operatiivinen johtaja, Business Controller, Senior Accountant, Accountant.

Suosituimmat palvelumme Taloushallintoalalla:

Hybridihaku, ilmoitushaku, soveltuvuusarviointi.

Referenssimme:

Ruohonjuuri Oy, Leipurin Oyj, Imperial Brands Finland

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Taloushallintoalan hakijat:

Elina Liikka

Rekrytointitalli taloushallinto
bottom of page