top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi suunnittelun toimialalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

Suunnittelualan työmarkkinat

Suunnittelupalvelut ovat melko vahvasti suhdanteista riippuvaista ja työn kuva on projektilähtöistä. Hyvinä aikoina investointeja ja kysyntää suunnittelulle on luonnollisesti enemmän kuin heikompina aikoina. Teollisuus, kiinteistörakentaminen ja infrarakentaminen ovat merkittävimmät työllistäjät, mutta esim. palvelumuotoilu on ollut nousevana trendinä jo jonkin aikaa.

 

Rekrytointi suunnittelualan markkinoilla, yritykset

Suomen korkea koulutustaso ja etenkin insinööripainotteinen koulutus on suunnittelupalveluiden selkäranka. Vahva digitalisoitumisen kasvu ja projektien hajautuminen ovat olleet vahvoina ajureina myös suunnittelupuolella. Työvoimaa on saatavilla suhteellisen hyvin, vaikkakin osaamistaso määrittelee paljolti tarjonnan. Yleisesti palkkataso on hieman matalampi kuin esim. teknologiateollisuuden puolella.

 

Rekrytointitallin ratkaisut suunnittelualan markkinoilla

Me Rekrytointitallilla olemme useimmiten olleet mukana esimies- tai asiantuntijatason rekrytoinneissa, jolloin tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Alalla on myös varsin tyypillistä, että potentiaalisimmille kandidaateille tehdään soveltuvuusarvio, jossa käytämme MPA-työkalua, jolla voimme ottaa myös kantaa henkilön istuvuuteen tiimissä sekä myös uuden henkilön perehdytykseen.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

construction-370588_1920.jpg

REKRYTOINTITALLI & SUUNNITTELUALA

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Projektipäällikkö, LVI-suunnittelija, Model Checker, Kartoittaja, Palvelumuotoilija

Suosituimmat palvelumme suunnittelualalla:

Ilmoitushaku, headhunt, soveltuvuusarviointi.

Referenssimme:

Mectalent, Conseptas, PQR, Neopoint, Solibri, Blink

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Suunnittelualan hakijat:

Timo Manninen

industry-2630319_1920.jpg
bottom of page