top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi rakennus- ja toimitila-alalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

Rakennus- ja toimitila-alan työmarkkinat

”Rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon osallistuu joka viides Suomen työllisistä. Rakentamisessa ja kiinteistönpidossa sekä niihin liittyvissä palveluissa työskentelee kaikkiaan noin 520 000 henkilöä. Klusteri on suurin työllistäjä Suomessa.” (Lähde: RT)

Kiinteistö- ja rakennusala ovat hyvin pirstaloituneet. Tässä käsittelemme lähinnä toimitiloihin ja isompiin rakennushankkeisiin liittyviä asiantuntija- ja esimiestason rekrytointeja, joissa osaajamarkkinat ovat suhteellisen rajatut.

Rakennusala on hyvin suhdanneherkkä ala. Suhdanteen huipulla työvoiman kysyntä on hyvinkin voimakasta, sillä yksittäiseen rakennushankkeeseen sijoitettu pääoma on usein kymmeniä – joskus jopa satoja – miljoonia euroja. Tiukkaan aikataulutetuissa ja ketjutetuissa hankkeissa nimenomaan osaavan esimies- ja asiantuntijatason osaajien pula saattaa koitua projektien pullonkaulaksi, siksi yritykset haluavat nykyisin pitää osaajistaan kiinni myös laskevassa suhdanteessa. Merkillepantavaa, että yhä vahvemmin digitalisaation myötä rakennusalalla entistä merkittävämmiksi toimijoiksi ovat nousemassa ohjelmistoja ja automatiikkaa tuovat ohjelmistotalot.

Kiinteistöissä toimitila-ala ja sitä tukevien toimijoiden määrä on kahtena viime vuosikymmenenä kokenut ison mullistuksen ulkomaisten toimijoiden tullessa Suomeen ja markkinoiden kansainvälistyttyä vauhdikkaasti:

  • 2000-luvun alussa isojen kiinteistötransaktioiden (yli M€ kaupoissa) volyymi oli vuositasolla n. 2mrd euroa.

  • 2017 puhkesi 10mrd euron raja.

  • Tänä aikana ulkomaisten toimijoiden osuus kaupoissa on noussut käytännössä nollasta n. 50-60 prosenttiin.

  • Tätä kautta mm. kiinteistöjohtamisen, varallisuudenhoidon ja kaupankäynnin palveluita ja yrityksiä on kehittynyt tässä ajassa huomattavasti.

 

Rekrytointi kiinteistö- ja rakennusalalla, yritykset

Toimitila-alalla työvoiman määrä on suhteellisen rajattu, samoin yritysten määrä. Alan sisäisten verkostojen käyttö rekrytoitaessa sekä uusia uramahdollisuuksia hakiessa on hyvin yleistä. Korkeakouluista valmistuneet työllistyvät yleisesti ottaen nopeasti. Palkkataso toimitila-alalla on yleisesti korkeampi kuin monilla muilla aloilla. Huolimatta alan vahvasta kansainvälistymisestä ulkomaisen työvoiman osuus on pysynyt hyvin matalana.

 

Rekrytointitallin ratkaisut rakennus- ja toimitila-alalla

Rekrytointitallilla on monentyyppisiä asiakaskohtaisia ratkaisuja rakennus- ja toimitila-alalla. Tyypillinen toimeksiantomme on hiljaisuudessa tehtävä headhunt-projekti. Riippuen tehtäväkuvasta ja potentiaalisten osaajien määrästä haettavaan tehtävään myös ilmoitushaut ovat useasti osoittaneet toimivuutensa. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Tälläkin alalla usein käytetään soveltuvuusarviointeja lisätietolähteenä rekrytoinnissa. Käyttämämme MPA-testi antaa myös hyödyllistä tietoa henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

REKRYTOINTITALLI & RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Vastaava työnjohtaja, Director, Projektipäällikkö, Business park manager, Property manager, Vuokrauspäällikkö, Rakennusautomaatioammattilainen, Palveluvastaava, Myyntipäällikkö, Asiakaspalveluinsinööri, HR-päällikkö, Hyvinvointirakentamisen myyntipäällikkö, Laskentapäällikkö, Hankekehittäjä, Projektimyyjä.

Suosituimmat palvelumme rakennus- ja toimitila-alalla:

Headhunt, ilmoitushaku, soveltuvuusarviointi.

Referenssimme:

YIT, JLL Finland, Congrid, Lähiputki-yhtiöt, Keraneon, Solibri, Rakmaster, Sievi Hyvinvointitilat, Sievi Asunnot, Sievi Element, Sievitalo

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Rakennus- ja toimitila-alan hakijat:

Timo Manninen

Elina Liikka

architecture-768432_1920.jpg
bottom of page