top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi markkinoinnin toimialalla

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

Markkinointialan työmarkkinat

Markkinointialan voi jakaa erilaisiin toimijoihin – tässä käyttämämme jako menee yksinkertaisesti siten, että käsitellään yrityksen sisäistä markkinointiyksikköä ja erikseen markkinointialan yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita markkinointiyksiköille.

Markkinointialan kehityksestä ensin pari sanaa. Vaikka markkinoinnin lopullinen tavoite on pitkälti sama kuin vaikka sata vuotta sitten (tehdä jonkinlainen vaikutus), niin teknologinen kehitys on mahdollistanut toimia uusilla tavoilla, mutta teknologisen kehityksen myötä myös ihmisten käyttäytyminen on muuttunut.

Pysyvinä trendeinä markkinoinnissa viime vuosina ovat nostaneet päätään:

  • Vuorovaikutteisuus esim. sosiaalisessa mediassa

  • Digitalisaatio, mitattavuus

  • Datan kasvu ja hyödyntäminen

  • Markkinointikanavien pirstaloituminen

 

Markkinointiosaajien urapoluissa on yhä jatkuvammin noussut esiin jatkuvan oppimisen käsite. Markkinointiosaajat ovat yrityksissä useimmin henkilöitä, joiden ”elinkaari” yrityksessä on usein pidempi kuin vaikkapa vastinpariensa eli myyjien työsuhde ihan johtuen työnkuvan erilaisuudesta.

 

Rekrytointi markkinointialalla, yritykset

Markkinoinnissa palveluita tarjoavien yritysten ja yritysten sisäisten markkinointiyksiköiden rekrytointi on kaksi aivan eri asiaa. Markkinointialan yritysten rekrytointi perustuu pitkälti verkostoihin (seniorit) tai harjoittelijajärjestelmään (juniorit). Yritysten sisäisen markkinointiyksikön rekrytointi perustuu taasen vahvasti ilmoitushakuun tai headhuntiin, joissa yrityksen usein käyttävät rekrytointikonsultteja.

Markkinointiala kokonaisuutena on hyvässä asemassa sen suhteen, että yleisesti työmarkkinoilla markkinointiuraa pidetään mielekkäänä työurana, jolloin esim. pysyvyydessä ei ole valtavia haasteita. Työvoiman tarjontaa alalla on suhteellisen paljon ja etenkin isoilla, tunnetuilla yritysbrändeillä on runsaudenpula osaavista työntekijöistä. Kuitenkin alan kiivastahtisuus luo asetelman, jossa parhaiden osaajien kärki on suhteellisen kapea.

 

Rekrytointitallin ratkaisut markkinointihenkilöiden rekrytoinneissa

Markkinointihenkilön rekrytointia miettiessä käymme asiakaan kanssa usein aina ensin läpi sen, mihin suuntaan yritys pyrkii muuttamaan markkinointia, mitä uutta henkilön olisi hyvä tuoda taloon. Tämän jälkeen käymme läpi, miksi yritys on kiinnostava uudelle henkilölle ja minkälaisia elementeistä koostuu sopivan / sopivien markkinointihenkilöiden profiili ko. rooliin. Roolia voidaan muokata tämän keskustelun pohjalta. Lisäksi painotamme perehdytysprosessin onnistumista. Käyttämämme MPA-testi antaa hyödyllistä tietoa itse rekrytointipäätöksen lisäksi henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tyypillinen toimeksiantomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

Markkinointi kuva 2.jpg

REKRYTOINTITALLI & MARKKINOINTI

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Markkinointipäällikkö, Digitaalisen markkinoinnin päällikkö, Markkinointiassistentti, Markkinointikoordinaattori.

Suosituimmat palvelumme markkinointialalla:

Ilmoitushaku, headhunt, soveltuvuusarviointi.

Referenssimme:

Ruohonjuuri Oy, FinSoffat Oy, Voyantic Oy, Mectalent Oy, Sievi Hyvinvointitilat Oy

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

Markkinointi-alan hakijat:

Elina Liikka

markkinointi lamppu.jpg
bottom of page