Rekrytointitallin markkinakatsaus, Lokakuu 2020

 

  • Euroalueen ostopäällikköindeksit ennakoivat uutta taantumaa (pisteluku 49,4), lähinnä palvelualojen johdosta. Sen sijaan teollisuuden ostopäällikköindeksit (32 kuukauden ennätyslukema 57,8) näyttävät kasvua, mikä on vienteollisuudesta riippuvaiselle Suomelle positiivinen asia.

 

  • Lomautettujen määrä Suomessa jatkaa nopeaa supistumista. Syyskuun lopussa lomautettuna oli 56.700 henkilöä, kun keväällä luku oli pahimmillaan 178.000.

 

  • Avointen työpaikkojen määrä nousussa, mutta on edelleen -18% alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

 

  • Rekrytointimarkkinoilla varovaisuus työpaikan vaihtamisen suhteen on edelleen suuri, mutta yritysten varovaisuus rekrytoida on osittain poistumassa, joskin vielä rekrytointivolyymit ovat pienemmät kuin ennen pandemian aiheuttamaa talousshokkia.

 

 

  1. Maailmantalous

 

Maailmantalous on aloittanut toipumisvaiheen kevään jäljiltä. Kiinassa talousluvut ovat jo nyt nousseet koronaepidemiaa edeltävälle tasolle, Euroopassa sen sijaan suunta on epäselvempi johtuen syksyn uudesta epidemia-aallosta.

 

Euroalueen ostopäällikköindeksi antaa tietoa tulevaisuuden näkymistä yritystasolla. Optimistisen kesän jälkeen etenkin palvelualoilla huoli Covid-19 leviämisestä ja rajoitustoimenpiteistä näkyy hyvin vahvana, teollisuudessa ei niinkään, sillä indeksi on korkeimmillaan 32 kuukauteen. Kaksoistaantuman mahdollisuus on kuitenkin kasvanut kesän jälkeen, sillä kokonaisuudessa indeksi on painunut alle 50 pisteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: IHS Markit, Macrobond, Kuntarahoitus

*Yli 50 arvo kertoo odotusten kasvusta edelliskuukauteen nähden.

    2. Suomen talous

 

Suomi on ns. jälkisyklinen talous, eli talousshokit vaikuttavat Suomeen myöhemmin kuin vaikkapa Länsi-Euroopan maihin. Tässä talouskriisissä on kuitenkin poikkeavaa se, että joillekin aloille osui käytännössä samaan aikaan (esim. ravintolat laitettiin käytännössä helmi-maaliskuussa koko Euroopassa kiinni), mutta jotkin alat ovat ilmeisesti enemmän kiinni normaalissa jälkisyklisessä taloudessa.

 

Suomi on selvinnyt suhteellisen pienin vaurioin muihin länsimaihin verrattuna. Valtioiden massiiviset tukipaketit ovat nostaneet luottamusta etenkin teollisuudessa, ja koska Suomen vientiteollisuus on merkittävä osa koko kansantaloutta, tilanne on jossain määrin tulevaisuuden luottamusta.

 

 

    3. Työllisyyslukujen kehittyminen

 

Lomautettujen määrä vähenee edelleen vauhdilla, vaikkakin hidastuen. Syyskuun lopussa oli 56.700 henkilöä kokoaikaisesti lomautettuna, mikä on 4.300 henkilöä vähemmän kuin elokuun lopussa. Keväällä luku oli pahimmillaan 178.000. (Lähde: TEM, Työllisyykatsaus, syyskuu 2020)

Verrattuna viime vuoden vastaaviin lukuihin työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 90.000 henkilöllä. Tähän lukuun sisältyy 48.000 kokoaikaisesti lomautetun henkilön lisäys.

 

Avointen työpaikkojen määrä on myös pikku hiljaa nousemassa, syyskuun lopussa avoimia paikkoja oli n. 18% vuodentakaista vähemmän.

 

 

 

 

 

4. Rekrytointimarkkinat

 

Olemme keskittyneet katsauksissamme asiantuntijatason rekrytointeihin. Loppukädessä asiantuntijatason työllisyystilanteen kehittymisen ratkaisee yritysten investointihalukkuus. Koronan päätään nostava toinen aalto näyttäisi jakaantuvan investointiodotuksissa eri alojen kesken, kuten ostopäällikköindeksistä käy ilmi. Siksi odotamme myös rekrytointivolyymien painottuvan jatkossa enemmän teollisuuden ja siihen kytköksissä oleviin toimijoihin.

 

Työntekijäpuolelta kirjoitimme toukokuun katsauksessamme seuraavasti.

                            

Työntekijöille tyypillinen reagointi talouskriisissä on se, että aika varovasti vaihdetaan työpaikkaa. Tällä hetkellä työttömät sen sijaan hakevat töitä samoin kuin aiemmin ja työttömyysuhan alaiset ja lomautetut aktivoituvat, mutta tarkkailevat tilanteen kehittymistä eri työnantajien ja alojen osalta.”

 

Olemme tämä vuoden aikaisemmissa katsauksissa arvioineet, että asiantuntijatason rekrytoinneissa ilmoitushakuun perustuva rekrytointi tulee painottumaan verrattuna suorahaku-tyyppiseen rekrytointiin, jossa potentiaalisiin hakijoihin otetaan suoraan yhteyttä. Näin on myös käynyt.

 

Lomautettujen määrä merkittävä väheneminen on vienyt työmarkkinoiden tilannetta ennen korona-aikaa vallinneeseen työnhakijoiden ja työnantajien “normaaliin” kohtaamiseen. Sen sijaan työttömien määrän voi ennustaa jäävän toistaiseksi korkeammaksi kuin esim. vuosi sitten, joten työnantajilla on jatkossa hieman helpompi saada rekrytoitua osaajia kuin aiemmin.  Viime katsauksemme päättyi seuraaviin sanoihin, jotka myös yhä allekirjoitamme:

 

 

Näin ollen voidaan sanoa, että niiden yritysten, joilla on mahdollisuus rekrytoida ja joilla selkeät tulevaisuudenvisiot, suhteellinen etu osaavaa työvoimaa palkattaessa on kasvanut verrattuna tilanteeseen ennen kriisiä.

 

 

Mikko Kaikkonen

Toimitusjohtaja

Rekrytointitalli Oy

0405773768

mikko.kaikkonen@rekrytointitalli.fi

Euroalueen ostopäällikköindeksi, 2020

Avoimet työpaikat, 2020

Rekrytointitalli Oy

Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki