top of page
Rekrytointitalli_logo.png

Rekrytointi IT-toimialalla

 

Rekrytointitalli auttaa eri alojen asiakasyrityksiään rekrytoinneissa, rekrytointien suunnittelussa ja kehityksessä sekä työsuhteen elinkaareen liittyvissä aiheissa.

Lähtökohtaisesti emme ole rajanneet mitään alaa toimintamme ulkopuolelle, mutta nyt esittelemme ne alat, joiden rekrytointien parissa useimmiten toimimme.

1. IT

2. MYYNTI

3. MARKKINOINTI

4. RAKENNUS- JA TOIMITILA-ALA

5. VÄHITTÄISKAUPPA & KULUTUSTUOTTEET

6. TEOLLISUUS & TEOLLISUUDEN PALVELUT

7. SUUNNITTELU

8. LOGISTIIKKA

9. TUTKIMUS

10. TALOUSHALLINTO

 

IT-alan työmarkkinat

Työmarkkinat ovat IT-alalla tunnetusti käyneet kuumina jo pitkään ja yritykset joutuvat todella kilpailemaan työvoimasta. IT-alan työntekijät ja yritykset voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään:

A) Niihin, jotka tekevät omaa tuotetta

B) Niihin, jotka toimivat konsultteina muissa yrityksissä.

 

Rekrytointi IT-alalla

Rekrytointitavat IT-alalla ovat hyvin moninaiset. Vastavalmistuneet lähettävät hakemuksia ja seniorimmat henkilöt vaihtavat työpaikkaa lähinnä omien verkostojensa ja headhuntereiden kautta. IT-alalla on myös ominaista hyvin erilaiset työvoimaratkaisut. Yritys voi valita IT-kehitysprojektiinsa joko suoran palkkauksen, freelancerin, kokonaisen projektitoimituksen tai vaikkapa kokonaan ulkoistetun IT:n.

Huolimatta suuresta työvoiman kysynnästä palkkakehitys on pysynyt suhteellisen maltillisena ja vahvasti progressiivisen verotuksen maassa työnantajat pyrkivätkin houkuttelemaan osaajia mm. kehitysmahdollisuuksilla ja ilmapiirillä. Myös projektien kestot ja niihin liittyvä epävarmuus johtaa siihen, että liikkuvuutta alalla on verrattain paljon – monesti jopa siten, että työntekijälle on tärkeämpi mielenkiintoinen projekti kuin mielenkiintoinen työnantaja.

Koska kysyntä osaajista on erittäin kovaa, niin rekrytointipäätöksiä tehdään kiireen takia välillä puolin ja toisin vajavaisin tiedoin.

 

Rekrytointitallin ratkaisut IT-alalla

Rekrytointitallilla on monentyyppisiä ratkaisuja IT-alalla. Tyypillinen toimeksiantomme on headhunt-projekti, joihin usein saattaa liittyy työnantajakuvan tai itse rekrytointiprosessin sparrausta. Emme myöskään väheksy ilmoitushaun tuomia mahdollisuuksia, sillä vähäisemmän työkokemuksen osaajilla saattaa usein olla osaamista nimenomaan viimeistä huutoa olevasta teknologiasta.

Etenkin ulkomaisilla rekrytointikonsulteilla on tapana toimia niin päin, että nämä keräävät osaajien cv:itä ja myyvät osaajia rekrytoiville yrityksille. Me Rekrytointitallilla edustamme aina asiakasyritystämme. Toimintamme on läpinäkyvää, laadukasta ja pitkäjänteistä rekrytointipalvelua lyhyttähtäimisen palkkionmetsästyksen sijaan, mikä lähtökohtaisesti luo molemminpuolisen luottamuksen niin asiakasyritystemme kuin työpaikkaa vaihtavien kanssa. Tällä toimintatavalla pyrimme varmistamaan, että osaajien työsuhde asiakasyrityksissämme on toivotun pitkä, mikä on kaikkien osapuolten etu. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme.

Tutustu tästä lisää palveluvalikoimaamme ja hinnoitteluun.

Rekrytointi-IT-toimialalla-Rekrytointitalli

REKRYTOINTITALLI & IT-ALA

Viime vuoden aikana hakemiamme rooleja alalla:

Ohjelmistokehittäjät (front, back, full stack), IT-arkkitehdit, projektipäälliköt, testausautomaatio-osaajat.

Suosituimmat palvelumme IT-alalla:

Headhunt, ilmoitushaku, työnantajakuvan kehitys.

Referenssimme:

Admincontrol, Amban Nordic, Aplicom, Asio Data, Congrid, Helpten, Rajobit, Reactron Technologies, Remion, Solibri

Lisätiedot ja myynti:

Mikko Kaikkonen

IT-alan hakijat:

Elina Liikka

Rekrytointitallin-ratkaisut-IT-alalla
Rekrytointitallin-12-kuukauden-rekrytointitakuu
bottom of page