Rekrytointitalli

ELY-yhteistyö

Rekrytointi­tallin ja ELY-keskuksen yhteistyö

ELY-yhteistyön kohde­ryhmänä ovat pk-yritykset, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja jotka hakevat kasvua kehittämällä henkilöstöjohtamista ja rekrytointi­osaamista. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansain­välisillä markkinoilla. Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiin­nuttaneille yrityksille.

Tavoitteena on, että yrityksen liike­toiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota tai työhyvin­vointia parannetaan. Yrityksen valmiudet toteuttaa onnistuneita rekrytointeja paranevat.

Lisää aiheesta ELY-keskuksen sivustolla. 

1. Tilanneanalyysi

Rekrytointitalli tai joku muu ELY-yhteis­työkumppani tekee kokonais­valtaisen tilanne­analyysin yritykselle.

2. Konsultointi

ELY-keskusten yhteistyökonsultti, Rekrytointitallin Mikko Kaikkonen, auttaa kilpailukykynne vahvistamisessa. Yhden työpäivän hinta on 1300€, josta asiakas maksaa 25-30% ja ELY-keskus loput.

3. Jatkoaskeleet

Normaalisti konsultointi­päiviä on 2–4 ja nämä sijoittuvat esim. puolen vuoden välein toisistaan.

Rekrytointitalli pystyy auttamaan asiakasta myös muilla osa-alueilla, eikä yhteistyö ole sidottu pelkästään ELY-sopimuksen puitteisiin.

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita