top of page
Rekrytointitalli_logo.png

ELY-yhteistyö

ELY-keskuksen logo.jpg
kehpa logo fi.png

ELY-yhteistyön kohderyhmänä ovat pk-yritykset, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja
jotka hakevat kasvua kehittämällä henkilöstöjohtamista ja rekrytointiosaamista.
Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla. Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille.

 

Tavoitteena on, että yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota tai
työhyvinvointia parannetaan. Yrityksen valmiudet toteuttaa onnistuneita rekrytointeja paranevat.

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

1. Tilanneanalyysi

Rekrytointitalli tai joku muu ELY-yhteistyökumppani tekee kokonaisvaltaisen  tilanneanalyysin yritykselle.

2. Konsultointi

Rekrytointitallin Timo Manninen tai Mikko Kaikkonen auttavat kilpailukykynne vahvistamisessa. Yhden työpäivän hinta on 1.300€, josta asiakas maksaa 30% ja ELY-keskus loput.

3. Jatkoaskeleet

Normaalisti konsultointipäiviä on 2-4 ja nämä sijoittuvat esim. puolen vuoden välein toisistaan.

Rekrytointitalli pystyy auttamaan asiakasta myös muilla osa-alueilla, eikä yhteistyö ole sidottu pelkästään ELY-sopimuksen puitteisiin.

bottom of page